Pravno obvestilo

V primeru, da nam na straneh www.mlad.si ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost. Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba. Obvezujemo se, da bodo vsi na ta način pridobljeni podatki na spletni strani www.mlad.si varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naročniki na naše novice se lahko kadarkoli odjavijo iz baze naročnikov s pomočjo obrazca, ki ga na opaznem in enostavno dostopnem mestu objavljamo v vsaki poslani novici. V kolikor ste prejeli obvestilo o novi novici pomotoma, se vam za to iskreno opravičujemo. Naše baze e-poštnih naslovov redno čistimo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

Splošni pogoji

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh www.mlad.si , so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo na kontakt preko e-pošte.

Omejena odgovornost

Urad RS za mladino ne odgovarja za uporabo spletnih strani na www.mlad.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Urad RS za mladino se bo trudil za pravilnost informacij. Urad RS za mladino lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani www.mlad.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Urad RS za mladino