Evropsko leto mladih / Zdravje

Vpliv pandemije covida-19 na duševno zdravje mladih

11. 10. 2022 avtor: Uredništvo

Pandemija covida-19 je imela izjemen vpliv na duševno zdravje mladih. Novo poročilo EU pred Svetovnim dnevom duševnega zdravja ugotavlja, kako so se evropske države soočale z izzivi, ki jih je povzročila pandemija na področju duševnega zdravja mladih. Raziskava je del prizadevanj Evropske komisije za izboljšanje duševnega počutja in zmanjšanje zaznamovanosti zaradi težav z duševnim zdravjem.

Evropske države so v času pandemije aktivno pristopile k reševanju izzivov na področju duševnega zdravja mladih. Eden najpogostejših ukrepov je bila večja psihološka podpora v šolah, tako s povečanjem števila psihologov in svetovalcev, ki so na voljo učencem, kot tudi z usposabljanjem šolskega osebja za prepoznavanje znakov duševnih stisk in njihovo reševanje. Celotno poročilo je v angleškem jeziku na voljo tukaj.

»Vse nas zelo skrbi duševno počutje naših mladih. Po pandemiji in v času vojne na evropskih tleh to poročilo o duševnem zdravju mladih prihaja ob pravem času. Veseli me, da države članice EU ta izziv jemljejo resno in da so sprejele ukrepe za podporo mladim, zlasti v šolah. Ta prizadevanja morajo še naprej uresničevati, da se bodo mladi lahko razvijali tudi v prihodnjih letih, Evropska komisija pa jim bo pri tem vedno pripravljena zagotavljati ustrezno podporo.«

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel

Poleg prizadevanj držav članic, med katerimi je tudi Slovenija, je Evropska komisija leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih kot priznanje njihovi požrtvovalnosti v času pandemije covida-19. Raziskava Flash Eurobarometer iz maja 2022 je pokazala, da mladi v 16-ih od 27 držav članic menijo, da je izboljšanje njihovega duševnega in telesnega zdravja ter dobrega počutja najpomembnejša prednostna naloga evropskega leta mladih.

Evropska komisija spodbuja mlade, da kot bodoči voditelji Evrope, sodelujejo pri oblikovanju EU. V ta namen jih je povabila, da prek glasovne platforme delijo svoja stališča, pomisleke in ideje. Med vsemi glasovi, zabeleženimi v kategoriji »Zdravje, dobro počutje in šport«, kar tretjina mladih prek platforme poziva k večji ozaveščenosti na področju duševnega zdravja in boljšemu dostopu do strokovnjakov za duševno zdravje.

O evropskem letu mladih 2022

Evropsko leto mladih 2022 je Evropska komisija predstavila kot »leto, namenjeno opolnomočenju tistih, ki so toliko posvetili drugim«, kot je oznanila predsednica von der Leyen v govoru o stanju v Uniji 2021. Gre za leto, ki je v celoti posvečeno mladim s ciljem, da se jih opolnomoči, spodbudi in obogati z novimi izkušnjami in novimi načini sodelovanja ter da prevzamejo aktivno državljansko vlogo v družbi.

Glavni cilj evropskega leta mladih je spodbuditi vse mlade, naj izrazijo svoje mnenje in sodelujejo tako, da delijo svojo vizijo o ključnih tematikah leta in svoje upe za prihodnost Evrope. Eden ključnih ciljev evropskega leta mladih 2022 je spodbujanje osebnega, socialnega in poklicnega razvoja mladih, vključno z njihovim duševnim zdravjem. To je v celoti v skladu s strategijo EU za mlade 2019–2027, katere cilj je doseči boljše duševno počutje in zmanjšati zaznamovanost zaradi težav v zvezi z duševnim zdravjem ter tako spodbuditi socialno vključenost vseh mladih.

Cilj leta je tudi zagotoviti prepoznavnost in promovirati evropske vrednote, hkrati širiti sporočila solidarnosti med mlado publiko ter z raznimi dejavnostmi podpirati Ukrajino.

Hkrati pa evropsko leto mladih predstavlja duh soustvarjanja in množičnega sodelovanja, h kateremu aktivno prispeva na stotine mladih organizacij in deležnikov. To se odraža v številnih nacionalnih in lokalnih aktivacijah; na spletno stran evropskega leta mladih je naloženih že več kot 4000 dejavnosti po vsej Evropi, ki v tem letu vabijo mlade k skupnemu, konstruktivnemu sodelovanju.

Več informacij tudi na Kaj je evropsko leto mladih? | Portal evropskega leta mladih (europa.eu)

Izrazite svojo vizijo na glasovni platformi Evropske komisije

Vir: Evropska komisija