Vključenost

10. december – Svetovni dan človekovih pravic

10. 12. 2020 avtor: Uredništvo

»Žal nam izkušnje kažejo, da se s sprejetjem Deklaracije kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin po svetu niso končale.«

                                                                     Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic. Slednja predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

Priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic pomeni priznanje temelja svobode, pravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju naj bi bila spoznana za najvišje prizadevanje človeštva.

Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje. Nujno je potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi.

Vse države članice so se zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi pospeševale splošno in resnično spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Skupno razumevanje teh pravic in svoboščin je največjega pomena za popolno uresničitev te zaveze.

Organizacija združenih narodov je v Deklaraciji o pravicah otrok, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN 20. novembra 1959, zapisala pravice in svoboščine, ki jih morajo uživati vsi otroci, čeprav so nekatere od teh pravic že navedene v splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah, sprejeti 10. decembra 1948. Pobudniki deklaracije so menili, da svojskost otrokovih potreb opravičuje in zahteva posebno zaščito.

Deklaracija pa za države ni pravno zavezujoč dokument. Zato je 20. novembra 1989, torej  trideset let pozneje, Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Veljati je začela 2. septembra 1990 in do danes jo je potrdilo 193 držav sveta, razen ZDA in Somalije.

Vir: Varuh človekovih pravic RS