10 korakov do karierne pismenosti

31. 8. 2020 avtor: Zavod Nefiks

Na Zavodu Nefiks spodbujajo proces vseživljenjskega kariernega razvoja mladih, pod to pa spadajo vse njihove dejavnosti, skozi katere mladi z metodologijo mladinskega dela odkrivajo svoje talente, vrednote in potrebe ter z aktivno udeležbo pridobivajo izkušnje, ki jih beležijo v Indeks Nefiks. Tako razvijajo zaposlitveno pismenost (zmožnost realne samoocene kompetenc, naravnanost k razvoju in sposobnost obstoja na trgu dela).

V pomoč vsem mladim, ki stopajo na pot načrtovanja kariere, ali pa se znajdejo pred poklicnim odločanjem, so v sklopu projekta Nefiks karierne rešitve pripravili knjižico 10 korakov do karierne pismenosti

Knjižica je v prvi vrsti namenjena mladim, ki začenjajo graditi svojo kariero, saj mlade spodbudi, da raziščejo svoje vrednote, okolje, izobraževalne možnosti, itd. Koraki niso nujno vezani drug na drugega, posameznik pa jim lahko sledi po poljubnem vrstnem redu. Pomembno je, da je posameznik sposoben voditi svojo kariero in ne dopustiti, da zgolj kariera vodi njega.

Knjižnjica pa je lahko uporabno gradivo tudi za mladinske delavce, ki delajo z mladimi na področju karierne pismenosti.

Knjižica je v elektronski obliki dostopna na tej povezavi.

V kolikor bi potrebovali svoj izvod knjižice v fizični obliki, jim lahko to sporočite na nefiks@nefiks.si

Vir in foto: Zavod Nefiks