Angažiraj se / Mladinski sektor

20. festival nevladnih organizacij Lupa

8. 9. 2022 avtor: Uredništvo

Danes, 8. septembra 2022, v Ljubljani poteka jubilejni 20. festival Lupa – vseslovenski festival nevladnih organizacij, ki ga vsakoletno organizira CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij.

Nevladne organizacije so aktivne na tistih področjih, kjer država ne uspe ali ne zmore sama poskrbeti za tisto, kar potrebujemo za varno in kakovostno vsakdanje življenje. Športne organizacije tako skrbijo, da smo fit; kulturne, da smo razgledani; socialne, da je med nami čim manj lačnih; gasilci, da nam ne pogorijo hiše; tisti, ki gledajo oblasti pod prste pa pazijo, da nam ne ugrabijo države. Med njimi so tudi raznovrstne organizacije za mlade, ki mladim nudijo priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi in jim nudijo pomoč na različnih področjih na poti v odraslost.

»Nevladni sektor je za mlade zelo pomemben ker mlade opremi z izkušnjami in znanji, kako se spoprijemati s težavami in izzivi, ki jih čakajo v življenju. Zato priporočam vsem mladim, da se res vključijo v katerokoli nevladno oziroma mladinsko organizacijo in tam izkusijo kako je biti aktiven član v društvu.«

Miha Zupančič, predsednik Mladinskega sveta Slovenije

Med različnimi nevladnimi organizacijami, ki se danes predstavljajo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici svoje programe med drugim predstavljajo Legebitra, ŠKUC, Skavti, ASEF, Mladinski svet Sloveniji, Društvo center za pomoč mladim, Društvo Brez izgovora Slovenija in drugi.

»Radi bi poudarili pomen mladinskega dela in nevladnega sektorja v celoti za duševno zdravje mladih. Dokazano je, da je mladinsko delo preventivni dejavnik na področju duševnega zdravja pri mladih. Tudi če se organizacija ne ukvarja neposredno z zdravjem, tudi če so mladi samo vključeni v to skupnost, ki jim ponuja strukturiran prosti čas, to zelo pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in občutek vključenosti, kar ima pozitivne učinke na široko področje duševnega zdravja,«

je povedala Mia Zupančič iz društva Brez izgovora Slovenija, ki se ukvarja s področjem zdravja mladih in trajnostnega razvoja ter s povezavo med zdravjem in okoljem, ki je pogosto spregledana.

»Mi zapolnimo tisto vrzel, ki nastaja. V šoli mladostniki dobijo določene vrste pomoči, jim pa pogosto manjkajo ljudje s katerimi se lahko res iskreno pogovarjajo o težavah kot so ljubezen, odnosi, skratka o mladostniških tematikah. In to jim nudimo mi v društvu CPM.«

je povedala Nika Meško iz Društva Center za pomoč mladim, ki ima za mlade na voljo različne programe, pogosto tudi v sodelovanju s šolami po Sloveniji. Eden izmed njihovih glavnih programov je je psihosocialna svetovalnica na katero se lahko obrnejo mladi med 15. in 30. letom starosti s kakršnokoli težavo. Je prostovoljna anonimna in usmerjena v rešitve.

Obiščite festival LUPA, spremljajte delo nevladnih organizacij ter se jim pridružite!