Kultura

21. februar – Svetovni dan materinščine

19. 2. 2021 avtor: Uredništvo

Prvi in materni jezik je tisti, ki se ga človek najprej nauči in s katerim se najlažje izražamo, razmišljamo, pišemo, sanjamo in na splošno komuniciramo. Družbeno gledano pa je materi jezik pomemben za razvoj in krepitev narodne zavesti.

Unesco je 21. februar za mednarodni dan maternih jezikov razglasil leta 1999 v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik – bengalščino.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) z mednarodnim dnevom maternega jezika opozarja na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. Z njihovo pomočjo skušamo ohraniti razlike v kulturah in jezikih, ki spodbujajo strpnost in spoštovanje drugih.

Za večino Slovencev, živečih v Sloveniji in v tujini (okrog 2, 4 milijona), je materni jezik slovenščina. Lahko pa ima človek glede na življenjske okoliščine tudi dva materna jezika, prvega in drugega. Na območju Slovenije je slovenščina večinski materni jezik, na narodnostno mešanih območjih pa pogosto tudi tamkajšnji jeziki, kot so, italijanščina, nemščina in madžarščina.

Po podatkih UNESCA okrog 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobrazbe v jeziku, ki ga govori ali razume. Pravica do materinščine pa je osnovna človekova pravica, zato moramo s ponosom praznovati mednarodni dan maternega jezika.

Letos pa je zaradi svetovne pandemije tudi obeleževanje svetovnega dneva materinščine nekoliko drugačno in poteka pod sloganom »Spodbujanje večjezičnosti za vključevanje v izobraževanje in družbo«.

Društvo pisateljev Slovenije zato letos v ponedeljek 22. Februarja, ob 18. uri pripravlja virtualno okroglo mizo, ki jo bo moderiral Aljaž Koprivnikar. O svoji izkušnji prehajanja med jezikovnimi kulturami in kaj to pomeni za proces pisanja ter literaturo bodo predstavili Brina Švigelj Mérat, Maja Haderlap in Lajos Bence. Virtualna okrogla miza bo potekala preko aplikacije Zoom, obenem bo predvajana »v živo« preko Facebook strani Društva slovenskih pisateljev. Posnetek okrogle mize bodo objavili tudi na njihovi spletni strani.

Vir: uredništvo mlad.si in Društvo pisateljev Slovenije