Okolje in trajnost

22. marec – Svetovni dan voda

22. 3. 2022 avtor: Uredništvo

Svetovni dan voda obeležujemo že vse od leta 1992, ko je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju, v okviru Agende 21, kot dan namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov.

Letos poteka pod sloganom »Podzemna voda: skrito naj postane vidno«. V Sloveniji so podzemni vodni viri izjemnega pomena, saj po podatkih Statističnega urada RS večina načrpane vode (97,6% v letu 2020) za javni vodovod prihaja iz podzemnih virov, in sicer 165 milijonov m3 vode. V Sloveniji je povprečna poraba vode na prebivalca na dan 110 litrov vode. Po podatkih UNESCA podzemni vodni viri predstavljajo 99% vse tekoče sladke vode na zemlji, skoraj 50% svetovnega urbanega prebivalstva pa se napaja iz virov podzemnih voda. 69% načrpane podzemne vode se globalno porabi v kmetijskem sektorju, 22% načrpane vode gre za gospodinjsko uporabo, 9% pa se je porabi v industriji.

»Čeprav skrita, pa podzemna voda ni neobčutljiva za naša dejanja. Zaradi njene prekomerne rabe in onesnaževanja marsikje izgubljamo življenjsko pomemben vir pitne vode. Ker je podzemna voda za naše življenje tako neprecenljiva, je prav, da razumemo, kaj se z njo dogaja. Da poznamo njeno količinsko stanje in njeno kakovost in kaj vse vpliva na to. Le na ta način lahko z njo ravnamo trajnostno, da bo tudi v prihodnosti, ko bo poleg ostalih pritiskov še pod vplivom podnebnih sprememb, ostala dragocen zaklad.«, je ob svetovnem dnevu voda poudarila mag. Mojca Dolinar, stalna predstavnice Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji.

Vir: SURS, Agencija RS za okolje, UNESCO