Mladinski sektor

28 let Mladinskega centra Prlekije

29. 12. 2022 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje

Mladinski center Prlekije je od leta 1994, ko je bil uradno ustanovljen, skupaj s programskimi ustvarjalci, mladimi generacijami, partnerskimi NVO ter tudi v medgeneracijskem sožitju in s koristniki programsko-projektnih brezplačnih aktivnosti od blizu in daleč, prehodil dolgo in uspešno pot. Že desetletje se po kakovosti uvršča v sam vrh mladinskih centrov v Sloveniji. Letošnje leto se je glede na število pridobljenih točk in posledično odobrenih sredstev za dve leti na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga razpisuje Urad RS za mladino, umestil na prvo mesto v državi. Vseh organizacij v Sloveniji, ki so se prijavile za programska sredstva »mladinski centri«, je bilo tokrat kar 65.

Merila, na podlagi katerih so se v sklopu Javnega poziva dodeljevale točke, so obsegala presojanje o:

Mladinski center Prlekije na Uradu RS za mladino

MCP je bil  nedavno povabljen na dvostransko srečanje z v. d.  direktorice Urada RS za mladino (URSM), mag. Tino Kos. Udeležili so se ga Tamara Brumen in Tadeja Muršič, nosilki in vodji mladinskih programov in projektov ter programsko projektni vodja organizacije Rudi Stegmüller. S strani URSM se je srečanja poleg direktorice udeležil še prizadevni in predani sodelavec Aleš Susman. Pogovor je stekel  o delu MCP od ustanovitve dalje, med in po epidemiji ter o nadaljnjih načrtih razvoja organizacije kot tudi o prihodnosti mladinskega dela v Sloveniji.

URSM je delo MCP pohvalil in ocenil, da je na srečanju pridobil veliko koristnih informacij. Vzpodbudna je sistematičnost in konstantnost delovanja, inovativni pristopi, razvoj izobraževalnih metod, samooskrbna naravnanost (lastni samooskrbni vrt in kmetija, samooskrbna sončna elektrarna), zalaganje za razvoj slovenskega podeželja in širšo pokrivanje območja, saj je lokacija in celoten obsežen kompleks na stičišču podravsko-pomurske regije in dejansko na podeželju. Vzpodbudne so uspešno realizirane mednarodne mladinske aktivnosti, vključevanje mladih v vse najrazličnejše vsebinske oblike angažiranja, vključno z ERPS ter tako v slovenske sile zaščite in reševanja, ter tudi v uspešno medgeneracijsko sožitje, povrh pa je velik uspeh nenazadnje neodvisnost samega delovanja in uspešno uresničevanje izhodiščne vizije. Oba sogovornika sta bila tudi povabljena na obisk Prlekije. Predstavniki MCP-ja so jim izročili Monografijo Prlekije ter knjigo Analiza rezultatov ankete med mladimi.

Leto 2022 v Mladinskem centru Prlekije

V Mladinskem centru Prlekije ocenjujejo, da je bilo leto 2022 za organizacijo izredno uspešno in da je bila po svojih 28 letih organizacija lepo in pošteno prepoznana v državnem merilu. Letos so svoje pozitivne izkušnje delili z mladimi na javni predstavitvi v okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja v Ljubljani, zaključili lastne namestitvene prostore za nemotene mednarodne mladinske izmenjave, v okviru kompleksa MCP-ja je bil izveden regijski pomurski posvet za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino pod taktirko URSM in Mreže Mama, vzpostavili pa so tudi zeleno smer delovanja z nadgradnjo lastnega samooskrbnega vrta in kmetije, katerih proizvode namenjajo tudi humanitarni dejavnosti ter pridobivanjem sončne energije za lastno električno samooskrbo. V Mladinskem centru Prlekije so prav Uradu Republike Slovenije za mladino  zelo hvaležni za dosedanje, dolgoletno zanesljivo in  uspešno partnerstvo, ki je pomembno pripomoglo k doseženim uspehom in uresničevanjem izhodiščne vizije razvoja.

Tekst: David Brumen

Foto: mag. Andraž Zgonc