Mladi z manj priložnostmi

29 občin z nazivom Mladim prijazna občina

31. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih. 

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijejo v družbeno odgovornega odraslega. Lokalna skupnost, ki si želi certifikat podaljšati, mora, ne le izvajati po en ukrep iz vsakega naštetega prednostnega področja, ampak pokazati tudi napredek (glede na izhodiščno leto, ko je certifikat prvič prejela) na teh prednostnih področjih, ki je odraz kontinuiranega in konstantnega dela lokalne skupnosti. 

V letu 2019 sta le dve občini pokazali napredek in izpolnjujeta pogoje za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina. Prva je Občina Trebnje, katera poleg ostalih ukrepov, podeljuje kar dvajset štipendij, in sicer devet za nadarjene dijake, devet za nadarjene študente ter po eno štipendijo za dijaka in študenta, ki delujeta na izven šolskih področjih. Druga letošnja dobitnica certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2019 – 2023 je Občina Vojnik. Ta je skozi vlogo dokazala, da na vseh omenjenih področjih prepoznava mlade v lokalni skupnosti kot pomemben del prebivalstva. Direktorica Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina, Nina Bavčar Čargo, je županu Občine Trebnje, gospodu Alojziju Kastelicuter županu Občine Vojnik, gospodu Branku Petre, izročila certifikat Mladim prijazna občina.

Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa pri tem pomagajo tako, da ustvarijo spodbudno okolje za mlade ter jim ponudijo možnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj, ter to ugodno okolje tudi promovirajo. V Sloveniji je to uspelo kar 29 občinam, ki se danes ponašajo z nazivom Mladim prijazna občina.

Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina