Vključenost

5 za vzgojo

16. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Dragi starši, bodoči starši, tete, strici, skrbniki, babice, dedki, učitelji, vzgojitelji in vsi drugi, ki ste tako ali drugače povezani s področjem vzgoje, pozor!

Za vse, ki vam je mar za otrokov jutri, so v Mladinskem centru Zagorje ob Savi v sodelovanju z Društvom prijateljem  mladine Zagorje ob Savi in Zasavsko ljudsko univerzo, tudi v letošnjem šolskem letu pripravili dogodke “5 za vzgojo – šolo za vse, ki vzgajate”.

5 za vzgojo je sklop predavanj, ki so namenjena vsem, ki vzgajajo. V petih mesecih se bo zvrstilo pet priznanih predavateljev, ki bodo v razmislek ponudili pet različnih tematik povezanih z vzgojnimi izzivi. Vsi predavatelji bodo skušali odgovoriti na vprašanje, kakšen je namen in smoter vzgoje v današnjem času. Ali se odrasli ob vzgajanju lahko kaj naučimo od otrok in mladostnikov? Ali vemo kateri napotki so pravi napotki?

Prvo predavanje z Nino Babič se je odvilo novembra. Rdeča nit predavanja je bila: kako živeti z najstnikom – dileme in konflikti. Dogodka se je udeležilo 25 staršev in strokovnih delavcev. Nina Babič je največji poudarek dajala mejam med otroci in starši. Povedala je, da večina staršev ne pozna pravih meja, ki jih postavljamo otrokom, posebej najstnikom. V nadaljevanju je povedala, da se najstniki ne borijo proti staršem, temveč zase. Udeleženci so izvedeli tudi, da veliko mladih trpi, ker odrasli nismo zadovoljni z njimi takšnimi kot so. Povedala je tudi, da otroci vseh kultur 65% časa ne ubogajo svojih staršev in da se mladi ne učijo po nareku, ampak kot znanstveniki, na podlagi preizkušanja.

Nina Babič je univ. dipl. psihologinja. Dela kot šolska svetovalna delavka na OŠ in izvaja dodatno strokovno pomoč za učence s čustveno vedenjskimi težavami in psihološkimi stiskami. Na ZPM Maribor je že vrsto let pedagoška vodja letovanja, kjer se trudi opremljati otroke in mladostnike z vrednotami, ki krepijo njihovo samospoštovanje in spoštovanje različnosti drugih. Sodeluje tudi pri izobraževanjih za TOM telefon, otroški parlament in pri usposabljanju prostovoljcev. Kot voditeljici seminarjev Familylab Slovenija so ji najbližje najstniki, veliko pa dela tudi s strokovnimi delavci in starši. 

Večina udeležencev je bila povratnikov iz predavanj 5 za vzgojo iz prejšnjega leta. Nad predavanjem so bili navdušeni in povedali, da se bodo naslednjih prav tako udeležili.  V nadaljevanju lahko obiščete še naslednja predavanja:

Vir in foto: Mladinski center Zagorje ob Savi