Zaposlovanje

64 % mladih se zaposli pri delodajalcu, kjer so prej opravljali študentsko delo

12. 8. 2022 avtor: Uredništvo

12. avgust je s strani Organizacije združenih narodov razglašen za mednarodni dan mladih. Ker je delo z mladimi osrednji del naše dejavnosti, se na ta dan še bolj zavedamo našega poslanstva, ki je povezovanje mladih z delodajalci, ustvarjanje kariernih priložnosti in pomoč pri gradnji kariere prihodnosti.

Kar 64 % mladih se po končanem šolanju zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo. Zato je študentsko delo za dijake in študente poleg zaslužka odlična priložnost za spoznavanje različnih poklicev, delodajalcev, pridobivanje prvih delovnih izkušenj in iskanje kariernih možnosti. Študenti vedno bolj iščejo strokovna dela, v smeri študija, prepoznavajo pomen delovnih izkušenj in kompetenc. Sistem študentskega dela, ki mlade prvič poveže s trgom dela, je od Mednarodne organizacije dela (ILO) prejel tudi nagrado.

GENERACIJE MLADIH MANJŠE, PROSTIH DEL ZAENKRAT ŠE VELIKO

Ponudbe študentskih del je zaenkrat še veliko. Trenutno na e-Študentskem Servisu beležimo okrog 3.700 prostih začasnih in občasnih del, zato imajo mladi veliko možnost izbire.

Delodajalci so v preteklih mesecih težko našli kandidate za delo. Mladi si še vedno želijo delati, vendar so generacije manjše (demografija, strožja šolska zakonodaja), študenti  imajo veliko obvezne prisotnosti in študijskih obveznosti znotraj bolonjskega študija, zaradi česar je povpraševanja s strani mladih manj.

V celotnem obsegu je število opravljenih ur študentskega dela v zadnjem desetletju upadlo, po drugi strani pa so se urne postavke bistveno dvignile. V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo dvignila približno za 1 € bruto. Trenutno znaša 7,38 € bruto/h = 6,24 € neto/h. 

Mladi se vsaj enkrat v času šolanja srečajo s študentskim delom in ga preizkusijo, saj  2/3 mladih na leto opravi vsaj 1 uro študentskega dela, v povprečju pa ga opravijo 9 ur tedensko. Povprečni znesek nakazila znaša okrog 190 € neto na mesec. S študentskim delom mladi v povprečju pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe na leto.

Študentsko delo je urejeno in se zelo razlikuje od študentskega dela pred 5-10 leti. Davki in prispevki so primerljivi z ostalimi oblikami dela. Mladim teče pokojninska doba, uzakonjena je minimalna urna postavka.

NAJBOLJE PLAČANA ŠTUDENTSKA DELA

Najbolje plačana dela so predvsem tista, ki zahtevajo določeno znanje ali so v deficitarnih poklicih. Najbolje plačana dela so:

Primeri del, ki so plačana nad 10 €/h bruto.

ZAKAJ MLADI OPRAVLJAJO ŠTUDENTSKO DELO

Česa se naučijo mladi?

MLADI IMAJO PRI ŠTUDENTSKEM DELU PRAVICE

MLADI IMAJO TUDI DOLŽNOSTI – 6 ZLATIH PRAVIL ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE:

Kaj je treba upoštevati, ko se dogovoriš za študentsko delo?

Vir: E-študentski servis