Vključenost

8. marec in položaj žensk na trgu dela

9. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Zavod Nefiks v okviru projekta Kolegice v luči včerajšnjega mednarodnega dneva žena, 8. marca, opozarja na trenutni položaj mladih žensk na trgu dela. Mednarodni dan žensk praznujejo države širom sveta že vse od leta 1911 v prizadevanju po ekonomski, politični in socialni enakopravnosti žensk, ter splošnem izboljšanju njihovega življenjskega standarda.

Projekt Kolegice, ki poteka pod okriljem Zavoda Nefiks, si prizadeva za izboljšanje položaja mladih žensk na trgu dela. V anketi, ki so jo izvedli v mesecu maju 2019, so preverjali, ali mlade ženske v Sloveniji dosegajo želeni način življenja. Rezultati ankete so dostopni na povezavi.

Anketa je pokazala, da več kot polovica mladih žensk ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjskim standardom. Nekoliko bolj optimistična je slika med ženskami v starost ni skupini 20 – 24 let (študent – ke), najnižje zadovoljstvo pa je v skupini 30 – 35 let.

V raziskovanju vpliva partnerstva na življenjski standard ugotovitve kažejo, da ima v polovici primerov partnerstvo vpliv in omogoča višji standard, kot bi ga ženska dosegla sama. Le v nekaj odstotkih partnerstvo standard celo znižuje. Največ žensk biva pri so rodnikih, partnerju ali v najemniškem stano vanju. Več kot 75% žensk do 35 leta starosti tako še nima razrešenega bivanjskega vprašanja (zgolj 13% jih biva v lastnem stanovanju).

Kljub stoletnim bojem po enakopravnosti in izboljšanju položaja so ženske še vedno v slabšem položaju glede na moške pripadnike družbe. Neenakopravnost na področju zaposlovanja se odraža tudi na področju nezadovoljstva z življenjskim standardom. Udeleženke projekta Kolegice si zato želijo konkretnih ukrepov, ki bi takšen položaj izboljšali. Predlagajo:

Vir: Zavod Nefiks
Foto: Pexels