Mladinski sektor / Mladinsko delo

A.S.K.(ing) YOU(th) – srečanje raziskovalcev in mladinskih delavcev  v Salernu

9. 5. 2023 avtor: Zavod MISSS
projekt A.S.K.(ing) YOU(th)

V Salernu se je med 17. in 20. aprilom odvilo srečanje mladinskih delavcev, mladih literarnih ustvarjalcev in raziskovalcev z namenom podpori projekta A.S.K.(ing) YOU(th).

Namen projekta je podpora mladinskim delavcem pri delu z mladimi s pomočjo kreativnega pisanja. Osnovni namen je združiti skupino literarnih ustvarjalcev, mladih in starejših, da bi na ta način skupaj prikazali svoje razumevanje mladosti.

Cilj projekta je povečati razumevanje mladosti kot prehodnega obdobja v življenju med otroštvom in odraslostjo.  V okviru projekta se mladinskim delavcem želi zagotoviti ustrezen nabor kompetenc za zagotavljanje kakovostne storitve mladinskega dela, spretnosti in znanja, ki jih potrebujejo za ustvarjalne in inovativne storitve znotraj mladinskega dela. Projekt je razdeljen na 3 faze:

Prijaviteljica projekta je Nacionalna mladinska organizacija –  Agenzija Zghazagh z Malte, ki v sodelovanju z  Univerzo v Salernu (UNISA) in Zavodom MISSS vodi in koordinira projekt v okviru programa Erasmus+. K projektu smo povabili tudi raziskovalce in študentke Filozofske fakultete v Ljubljani (Oddelek za primerjalno književnost) in mladinsko delavko Zavoda TiPovej!. Sodelujoči so s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispevali v kreativnem in analitičnem delu projekta.

A.S.K.(ing) YOU(th)
A.S.K.(ing) YOU(th)

Namen srečanja v Salernu je bil pregled druge faze projekta, primerjati 30 različnih literarnih del ter pripraviti raziskovalce in mladinske delavce, da izluščijo potrebne kompetence. Na ta način smo se približali končnemu cilju, ki bo v obliki dveh publikacij v štirih jezikih predstavljal zaključek projekta v maju 2024. Publikaciji bosta izšli v obliki priročnika za mladinske delavce ter kot trilogija literarnih del  ustvarjalcev Malte, Italije in Slovenije. V zaključku srečanja smo pripravili predstavitev projekta študentom in študentkam Univerze v Salernu.