Angažiraj se / Mladinsko delo

“ABC” kakovostnega mladinskega dela – kaj, kako, zakaj?

27. 3. 2019 avtor: Mladinska mreža MaMa

V ponedeljek, 25. in torek, 26. marca 2019 so na Mladinski mreži MaMa gostili predstavnika mreže KEKS (mreže za razvoj kakovosti in kompetenc na področju mladinskega dela na Švedskem), Jonasa Agdurja in Mio Herman. Glavni namen obiska je bil evalvirati potek pilotnega projekta Logbook, ki ga na Mreži MaMa izvajajo v sodelovanju z Nacionalno agencijo Movit in Uradom RS za mladino, v okviru projekta Europe Goes Local. V pilotnem projektu sodelujejo mestna občina Ljubljana in Novo mesto ter občina Brežice, ki so ob podpori Mreže MaMa v njihove lokalne mladinske centre implementirale sistem za dokumentiranje mladinskega dela – Logbook.

Po interni evalvaciji s predstavnikoma mreže KEKS je potekal sestanek s predstavniki Urada RS za mladino in v.d. direktorjem Urada RS za mladino, Tinom Kamplom. Jonas Agdur, predsednik mreže KEKS, je zbranim predstavil delovanje mreže, idejo sistema Logbook in koncept mladinskega dela na Švedskem, skozi pogovor pa so si izmenjali izkušnje in poglede na kakovost v mladinskem delu.

Srečanje so nadaljevali s predavanjem v upravni hiši SEM, kjer je Jonas udeležencem predstavil “ABC” kakovostnega mladinskega dela – kaj, kako, zakaj? V uvodnem nagovoru je Tin Kampl izpostavil: »Urad za mladino tudi v letu 2019 nadaljuje s prizadevanji in aktivnostmi v smeri definiranja kakovosti v mladinskem delu v mladinskem sektorju, zato se veselim razprav, ki bodo del tega procesa.«

Predavanje, ki se ga je udeležilo preko 70 mladinskih delavcev in delavk, predstavnikov_ic občin in drugih zainteresiranih, je ponudilo vpogled v razvijanje kakovosti v mladinskem delu, pri čemer gre za dolgoročen proces in mora potekati v sodelovanju z mladimi, ki tako ali drugače vstopajo v mladinsko delo, ter ostalimi deležniki, ki (so)delujejo ali upravljajo področje mladinskega dela.

V torek, 26. marca, pa je v Galeriji ŠKUC sledila vmesna evalvacija pilotnega projekta z uporabniki sistema Logbook – mladinskimi delavci, ki že vse od konca prejšnjega leta testirajo sistem in na podlagi zbranih podatkov spremljajo mladinsko delo v lokalnih okoljih. Prvi del evalvacijskega srečanja je bil namenjen predstavitvi in interpretaciji rezultatov letne evalvacije, ki so jo v sklopu sistema Logbook, izvedli mladinski delavci skupaj z mladimi v njihovih mladinskih centrih. Interpretacija in pravilno branje rezultatov je namreč ključnega pomena za kontinuiran razvoj kakovosti mladinskega dela. V drugem delu so se z mladinskimi delavci pogovorili o njihovi izkušnji uporabe sistema, predlogih iz izboljšav in vprašanjih v povezavi z uporabo Logbooka. Nekateri mladinski delavci vidijo kar nekaj pozitivnih vidikov uporabe sistema, prav tako pa že opažajo prve rezultate, ki jim bodo služili kot podlaga za razvijanje dela v mladinskih centrih.