Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Aktivna participacija mladih v Mariboru

26. 4. 2019 avtor: Mladinska mreža MaMa

V četrtek, 25. aprila, se je v Mladinskem kulturnem centru Maribor odvil dogodek projekta Vsi smo EU, katerega glavni namen in sporočilo je bilo, naj gremo »tokrat volit«, saj gre za našo prihodnost.

Žarišča srečanja dijakov, mladinskih delavcev in dveh prisotnih evropskih poslancev, gospoda Lojzeta Peterleta in Milana Zvera, so bila naslednja: aktivna udeležba mladih v političnem oziroma družbenem dogajanju, zaposlovanje mladih in posledice digitalizacije sodobne družbe.

Kako dvigniti udeleženost mladih pri družbeno političnem udejstvovanju? Kako opolnomočiti mlade, da bodo zavestno in dejavno pristopili k volitvam, ki so privilegij demokratične družbe?, sta bili samo eni izmed vprašanj, ki so pomembno obarvala tokratno srečanje.

Evropski poslanec Milan Zver je na srečanju dejal: »Problem v Sloveniji je prenizka udeležba na volitvah. Primerjave kažejo, da slovenski mladi manj zaupajo v moč glasu, ki jo imajo. Opažam, da v drugih evropskih državah mladi politiko jemljejo bolj resno in bolj verjamejo, da njihov glas šteje. Tudi če ne greš na volitve, odločaš – prepustiš svoj glas drugemu, zato upam, da bo letos udeležba večja. Udeležba v Sloveniji upada, zdi se, da smo v fazi zatona demokracije. Ni demokracije brez aktivnih državljanov.«

Predlogi, podani s strani dijakov, ki bodo predstavljeni novoizvoljenim poslancem, so uvedba državljanske vzgoje oziroma političnega izobraževanja v šole, kar bi doprineslo k večji informiranosti mladih o tem, kako deluje sistem, davki in katera mnenja zastopajo določene stranke. Mladi so izpostavili, da o političnem dogajanju – zlasti na evropski ravni – ne vedo dosti, zato se ne počutijo kot volivci z izoblikovanim mnenjem, potrebnim za osebno politično integriteto.

Spregovorili so tudi o zaposlovanju mladih in o slovenskem gospodarstvu ter poskušali odgovoriti na vprašanje, kako pridobiti kapital za uresničenje poslovne ideje, kako prepričati tuje vlagatelje v sodelovanje z našim načrtom ter katera so pravzaprav tista področja, ki bi danes mladim podjetnikom nudila priložnost. Mladi menijo, da samostojni podjetniki bijejo težak boj z visokimi mesečnimi prispevki, zato je davčna olajšava eden od ključnih konkretnih predlogov poslancem»Potreben je pogum; ni napačne poti, treba si je upati«, je mladim svetovala Maja Hostnik. Njene besede spominjajo na imperativ razsvetljenstva, ki ga je v zgodovino ponesel razsvetljenski filozof Immanuel Kant: »Bodi pogumen, poslužuj se svojega lastnega razuma! Drzni si vedeti!« Dobro je, da skušamo s takšno razsvetljensko držo pristopati do družbenih vprašanj, ki se tičejo nas vseh.

Evropa kot multikulturna tvorba, ki temelji na antičnih temeljih Rimljanov, Grkov, krščanstva in razsvetljenske kulturne tradicije, ostaja odprta za potrebe vseh njenih članic, sta še povedala poslanca. Menita, da je važno do evropskih vprašanj pristopati samozavestno in z zavedanjem, da smo enakovredni in enakopravni člani Evropske unije ter s to smelo držo tudi delovati v evropskem političnem prostoru. Dejstvo je, da so težave Evropskih držav skupne, zato so tovrstna srečanja in volitve pomembne, da jih rešujemo.

»Nisem imel občutka manjvrednosti in neupoštevanja v EU. Če imaš dobro idejo, si podprt. Vsak od nas ima priložnost izraziti svojo idejo. Primer je svetovni dan čebel, ki je bil na našo pobudo vzpostavljen«, je o tem povedal Peterle.