Zaposlovanje

Ali se obetajo boljši časi za mlade/prekarne delavke_ce?

26. 6. 2024 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus
protest, Foto: Luka Kotnik

Ali bomo res pri nas odpravili prekarnost? Imamo lepo priložnost!

Vlada RS je konec maja 2024 sprejela ‘Izhodišča za strategijo za odpravo prekarnosti’ in se zavezala, da bo do konca tega leta skupaj s strokovnjaki in civilno družbo sprejela Nacionalno strategijo za odpravo prekarnosti. V dokumentu naj bi bili opredeljeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi za odpravo prekarnosti. Odprava prekarnosti bo, če bo sprejeta, celokupno izboljšala položaj delavk_cev, predvsem mladih, na trgu dela. 

Naj spomnimo, prekarnost so vse tiste oblike dela, ki delavki ali delavcu ne omogočajo stabilnosti in varnosti ter s tem načrtovanja prihodnosti. Če imamo na eni strani pogodbo za nedoločen čas, imamo na prekarni pogodbo za določen čas, samozaposlitev (s.p.), študentsko delo … S slednjimi izgubljaš priborjene delavske pravice, za delodajalca si načeloma cenejši, lahko te lažje odslovi, tvoj status je negotov in tvoja pokojnina bo skoraj gotovo nižja. 

V prekaren položaj si navadno prisljen_a in ni tvoja svobodna izbira. Delodajalec te npr. obvesti, da boš lahko “zaposlen”, le prek s.p. ali študentskega dela.  Ne veš, ali boš prihodnji teden še delal pri tem delodajalcu, ne veš kolikšna bo čez en mesec tvoja plača, lahko te že jutri odslovi, ti pa se obrišeš pod nosom. Hkrati pa ima prekarnost še druge značilnosti, ki pomembno vplivajo predvsem na mlade, ki so stopili na trg dela. Ker nimajo varne zaposlitve je njihovo življenje bolj stresno, stres in ne-varnost njihovega položaja posledično slabo vpliva na njihovo duševno zdravje. 

Po drugi strani pa nestabilne zaposlitve privedejo do nestabilnosti na drugi področjih življenja, kot na primer stanovanjskem, medosebnem in osebnostnem. Fleksibilizacija, ki se je v zadnjem času razrasla na trgu dela, na koncu privede do visoke intenzivnosti dela in slabi kvaliteti življenja.

Zato velja opozorilo tako delavcem kot delodajalcem, da se držijo zakonodaje in tam, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja, delavki_cu ponudijo pogodbo za nedoločen čas. Zadovoljna in mirna delavka_ec bo z več energije opravljala delo, več bo prispevala v pokojninsko blagajno in si uspešneje načrtovala tako prihodnost, kot prosti čas. 

Poglejmo si konkretne ukrepe, ki bodo predlagani v strategiji in so določeni na podlagi raziskave MAPA, Deklaraciji proti prekarnosti ter na podlagi medresorskega usklajevanja in socialnega dialoga:

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sistemska odprava prekarnosti je ena izmed koalicijskih zavez trenutne vlade, ki je v sosledju z ‘Direktivo o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu’, ki je bila pred kratkim sprejeta tudi v Evropskem parlamentu in jo bomo morali v dveh letih prenesti v slovenski pravni red. Če bodo predlagani ukrepi res sprejeti, se nam obetajo koraki do odprave prekarnosti in boljših delovnih pogojev za vse. 

ženska s transparentom
Foto: Črt Piksi.

Avtor naslovne fotografije: Luka Kotnik (24ur.com)