Organizacije za mlade

Analiza ankete Mladi in COVID-19

10. 11. 2020 avtor: Mladinski svet Ljutomer
izpolnjevanje ankete

Mladinskem svetu Ljutomer so v preteklih dneh opravili analizo ankete, ki smo jo izvedli med mladimi v sklopu projekta Na mladih svet stoji, katerega financer je Mladinski svet Slovenije.

Z anketnim vprašalnikom Mladi in COVID-19, ki je bil dostopen na spletu in v fizični obliki so mlade povprašali o mnenju, počutju in občutkih, ki so jih doživljali prejšnje šolsko leto, ko je kar naenkrat ves učni proces, ki jim je bil do sedaj do potankosti poznan postal nov in nepoznan.  Pogosto se pogovarjamo o mnenjih glede prilagoditev na te spremembe s strani učiteljev, profesorjev, predavateljev in izvajalcev dejavnosti, redko kdo pa vpraša mlade kako se počutijo ob tej nenadni spremembi.

V Mladinskem svetu Ljutomer mnenje mladih šteje zato javno objavljajo celotno analizo anketnega vprašalnika, ki so ga izvedli.

V anketiranju je sodelovalo 163 mladih, večina le teh iz Pomurske regije. Največ vprašanih spada v starostno skupino od 16 do vključno 20 let, na anketni vprašalnik pa je odgovorilo več predstavnic ženskega spola. Največ anketirancev biva v hiši, kjer imajo tudi lasten prostor za umik, učenje, ustvarjanje. Iz analize je razvidno, da je bila skoraj polovici vseh vprašanih izkušnja šolanja od doma bolj negativna iz različnih razlogov, nekaterim pozitivna, nekaj pa je takih, ki imajo deljena mnenja. Mladi z negativnimi izkušnjami so izpostavljali predvsem pomanjkanje stikov s sošolci, slabe razlage učiteljev, profesorjev, predavateljev, stres, pomanjkanje motivacije, slabša kvaliteta pouka, slaba razlaga snovi, preveč sedenja za računalnikom in premalo pridobljenega znanja. Mladi so tekom šolanja od doma skrbeli tudi zase in svoje mentalno zdravje, največ mladih se poslužuje počitka, gibanja na svežem zraku, in športa na splošno. Tekom epidemije so mladi v lokalnem okolju pogrešali zabavo, več možnosti za druženje, kulturne dogodke, razne delavnice, prijatelje, športne objekte, več možnosti za hobije, prireditve in kakšen prostor več namenjen mladim.

Za kakršnakoli vprašanja in informacije so na voljo na: msljutomer@gmail.com.

Vir: Mladinski svet Ljutomer