Mladinska politika

Analiza globalne raziskave o mladih in COVID-19

18. 8. 2020 avtor: Uredništvo

Ob svetovnem dnevu mladih, ki smo ga obeleževali 12. avgusta, sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Urad visoke komisarke OZN za človekove pravice (UVKČP) v sodelovanju s partnerji izdala poročilo z naslovom Mladi in COVID-19: vpliv na službe, izobraževanje, pravice in duševno počutje (Youth and COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being).

Gre za analizo zaključkov globalne raziskave o mladih in COVID-19, ki je potekala aprila in maja 2020 in je prejela prek 12.000 odzivov iz 112 držav. Študija se posveča položaju mladih med 18 in 29 letom na področjih izobraževanja, dela, mentalnega zdravja, pravic in družbenega aktivizma. Navajamo le nekatere uvodne podatke:

Študija se posveča tudi inovativnim načinom odziva mladih na krizo. Celotna študija je na voljo na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve