Mladinska politika

Anja Fortuna gostja drugega Youth Wiki spletnega pogovora

30. 11. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMaMladinski svet SlovenijeMovit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

V torek, 24. novembra 2020 se je odvijal drugi Youth Wiki spletni pogovor, pod organizacijo Zavoda Movit. Na tokratnem pogovoru so gostlili Anjo Fortuna, predsednico Mladinskega sveta Slovenije, s katero je tekla debata o strukturah in mehanizmih, ki omogočajo ter spodbujajo participacijo mladih.

V uvodnem delu pogovora, ki je vodil Borut Cink je Anja na enostavni način razjasnila vprašanje kaj sploh je participacija mladih in zakaj je to ena ključnih sestavin zdrave demokratične družbe, pa tudi kaj se zgodi če te participacije ni, oziroma jo je premalo. Anja je na tej točki ponazorila problem s primerom: “Vidik, ki sem ga zaznala je, da odločitve, ki se sprejemajo na katerikoli ravni, ne odražajo mnenj mladih, kar pa pomeni, da nam niso prilagojene in se moramo mladi prilagajat sistemu, ki ga nismo izoblikovali sami. To lahko prinaša poglobljeno stisko mladih.”

V nadaljevanju je tekla beseda o Svetu Evrope, kjer je trenutno najbolj vključujoč model mladih. Dotaknila sta se tudi Sveta Vlade RS za mladino, participatornem proračunu in o mladinskem dialogu (nekdanji strukturirani dialog), ki letos praznuje 10. letnico izvajanja. “Velika vloga participacije mladih na lokalni ravni stoji ravno na občini, katera mora ustvariti prostor, ki bo namenjen mladim, da se lahko vključujejo. Participatorni proračun lahko predstavlja zanimiv vidik, kako vključevat mlade pri soodločanju o dogajanju v njihovi občini.” je poudarila Anja.

Ob koncu pa je pogovor nanesel na Cilje mladih in prihajajoče predsedovanje Slovenije EU, kjer je za področje mladine, predsednica MSS-ja izpostavila 8 cikelj, ki temelji na 9 mladinskem cilju Prostor in participacija za vse: “V tem procesu se osredotočamo predvsem na vprašanje, kaj je potrebno narediti za implementacijo 9 ciljaProces smo razdelili na dva dela in sicer na na konzultacijo dialoga in implementacijo.”

V zaključku je izpostavila še, da je prihajajoče predsedovanje Slovenije EU odlična priložnost, da  mladinski sektor izrazi svoje poglede 9 cilja in druge teme, ki jih želi odpirati. Pozvala pa je tudi vse mlade, ki imajo željo po participaciji tako na lokalnem, kot nacionalnem področju, da se lahko z vprašanji vedno obrnejo na Mladinski svet Slovenije.

Vir: Mreža MaMa