Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Anketa o strategiji EU za mlade 2019-2027

21. 6. 2024 avtor: Zavod MISSS
anketa

Ste stari med 15 in 29 let? Evropsko unijo zanima vaše mnenje o nekaterih vidikih strategije EU za mlade 2019-2027.

Cilj strategije je mlade spodbuditi k sodelovanju v demokratičnem življenju, podpirati njihovo družbeno in državljansko udejstvovanje ter vsem mladim zagotoviti potrebne vire za aktivno udeležbo v družbi.

Vaše odgovore bodo vključili v naslednje poročilo EU o mladih glede napredka strategije v obdobju 2022-2024. Dopolnjevali bodo rezultate drugih posvetovanj, da bi dobili boljšo predstavo o mnenju mladih in o tem, kako jim lahko omogočijo večji vpliv pri oblikovanju politik EU.

Ta anketa je na voljo do 30. junija 2024, v slovenskem jeziku je na voljo na povezavi.