Mladinsko delo

Anketa o učinkih v mladinskem delu

18. 9. 2020 avtor: Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije vabi k izpolnjevanju ankete na temo učinkov mladinskega dela, ki je namenjena vsem polnoletnim osebam, ne glede na to, ali izkušnje z mladinskim delom (že) imajo ali ne.

V okviru kampanje o učinkih mladinskega dela namreč pripravljajo raziskavo, ki se osredotoča na učinke mladinskega dela, tako za posameznice in posameznike kot družbo nasploh. Vsaka izpolnjena anketa bo pomembno prispevala h kakovosti ugotovitev.

K izpolnjenvanju vabljeni vsi mladi, mladinski delavci, prostovoljci in vsi tisti, ki se posredno ali neposredno srečujete z mladinskim delom. 

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 10-15 minut. Sodelovanje v anketi je anonimno.

Anketa se nahaja TUKAJ

Vir: Mladinski svet Slovenije