Zaposlovanje

Anketa v okviru projekta »Participacija mladih na trgu dela«

25. 3. 2021 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus

Na Sindikatu Mladi plus so pripravili projekt z naslovom Participacija mladih na trgu dela, ki ga financira program Erasmus+. Cilj projekta je opolnomočiti mlade za aktivno participacijo v oblikovanju politik na področju dostojnega dela, stanovanjske problematike in ostalih poljih, kjer se soočajo s težavami.

V prvi fazi projekta želijo raziskati položaj mladih na trgu dela, njihove možnosti aktivnega udejstvovanja na področju delavskih pravic, njihov odnos do sindikalnega organiziranja ipd. V raziskavo (in pozneje oblikovanje predlogov ukrepov) želijo zajeti predvsem naslednje skupine mladih do 35. leta: mlade delavce in delavke, mlade brezposelne in mlade sindikaliste ter sindikalistke.

Rezultati raziskave bodo v kasnejši fazi osnova za pripravo posvetovanj z mladimi, na katerih bodo imeli možnost deliti svoje izkušnje, stališča in predloge ukrepov za izboljšavo svojega položaja.

Do ankete lahko dostopate tukaj. 

Za dodatne informacije so vam na voljo na: info@mladiplus.si.

Vir: Sindikat Mladi plus