Kmetijstvo

Aplikacija za mlade kmete

27. 9. 2018 avtor: Uredništvo

V Sloveniji je na področju kmetijstva nastopilo intenzivno obdobje digitalizacije kmetovanja, s čimer se slovenske kmetije pripravljajo na vstop v četrto industrijsko revolucijo. Produkt Sledat za kmetijstvo je nastal, kot posledica preobremenjenosti mladih kmetov z birokracijo. Aplikacija mladim kmetom omogoča sočasno upravljanje podatkov na android mobilnem telefonu in spletni aplikaciji s cloud IT sistemom v ozadju.

Omogočene so evidence:

– vzreje živali v čredah s podporo hleva in paše

– beleženje kmetijskih opravil v hlevu, na travniku, njivi ali trajnih nasadih

– beleženje in fakturiranje strojnih in transportnih uslug

– upravljanje čebelarstva ter raznih drugih oblik kmetovanja

Aplikacija je v celotni izdelana v Sloveniji ter strokovno prilagojena za slovenska kmetijska gospodarstva različnih velikosti. Spletna aplikacija uporabniku omogoča hitro in preprosto pripravo podatkov za poročanje.

Več