Izobraževanje / Neformalno izobraževanje

ASEF zgodba: Komunikacija je nujno potrebna za inovacije

12. 12. 2022 avtor: Inštitut ASEF

V torek, 29. novembra, so se mladi štipendisti ASEF srečali na ASEF zgodbi. Tokrat so se pogovarjali z dr. Dejanom Verčičem, profesorjem in vodjo Centra za marketing in odnose z javnostmi na FDV ter partnerjem v svetovalni in komunikacijski družbi Herman & partnerji d.o.o. Pogovor je vodil Blaž Škrlj, ASEF štipendist generacije 2020. 

Dr. Verčič je izjemen raziskovalec na področju odnosov z javnostmi (public relations), saj je eden najbolj citiranih akademikov svojega področja. Vodil je ustanavljanje Slovenske tiskovne agencije (STA), začel je komunikacijske agencije Pristop, Stratkom in nazadnje Herman & partnerji. Ima veliko izkušenj pri svetovanju podjetjem in organizacijam, svetoval je tudi predsednikom vlad ter držav.

V pogovoru s štipendisti/-kami ASEF je predstavil svojo življenjsko pot. Z odnosi z javnostmi se je srečal v Veliki Britaniji, svoja znanja pa nato prinesel nazaj v Slovenijo, kjer je bil začetnik tega področja, skoval je tudi termin odnosi z javnostmi, ki ga danes uporabljamo. 

Štipendistom je nato opisal, kaj je dobra komunikacijska strategija in poudaril da se morajo podjetja zavedati kaj je njihov namen, kdo je od njih odvisen in kakšen je duh časa, če želijo voditi dobro komunikacijo.

Dr. Verčič je spregovoril tudi o tehnoloških podjetjih, kjer je komunikacija nujno potrebna za inovacije, česar se vodstva počasi začenjajo zavedati. Poudaril je pomen komunikacije in zavednega prizadevanja k druženju in deljenju idej.

Opisal je stanje odnosov z javnostmi v Sloveniji ter razlike v načinu dela v primerjavi s tujino. Ta je dokaj drugačen predvsem zaradi kvantitete, saj je v tujini veliko več strokovnjakov za odnose z javnostmi.  

Štipendiste je na koncu zanimalo, kako je poznavanje odnosov z javnostmi razširjeno po različnih področjih na univerzah v Sloveniji. Omenil je dobre prakse iz ljubljanske Biotehniške in Elektrotehniške fakultete, kjer se študenti naravoslovnih ved že učijo komunikacijskih veščin. Učinkovita komunikacije je potrebna prav povsod, zato se mu zdi smiselno, da se s tem spoznajo vsi študenti. 


ASEF zgodba je cikel pogovorov z uspešnimi posamezniki. Predavatelji/-ce predstavijo svojo karierno pot in izkušnje, ki so bile pomembne za njihov osebni razvoj ter pogled na slovensko realnost iz svojega profesionalnega zornega kota. Z dogodki ASEF širi obzorja štipendistov glede bogatih izkušenj, ki jih je vredno iskati in pridobiti ter tako spodbujati njihov potencial.


Projekt ASEF zgodba izvaja ASEF s podporo Urada RS za mladino in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.