Kultura

Branje je ustvarjalnost in gibalo, ki ga svet potrebuje

28. 9. 2022 avtor: Kristjan Veber

Meseca september in oktober igrata veliko vlogo na področju branja v slovenskem prostoru. UNESCO in Mednarodno bralno društvo sta leta 1966 razglasila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Hkrati je ta datum v Sloveniji poznan tudi z začetkom tradicionalnega dogodka Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo letos potekal vse do 9. oktobra z raznovrstnimi dogodki v katere so vpete različne institucije.

Slovar slovenskega knjižnega jezika označuje besedo pismenost kot zmožnost tekočega branja in pisanja. Hkrati je pismenost ena izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki korenito vpliva na razvoj vseh ostalih kompetenc.

Letošnje izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja za leto 2022 je misel: ”Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.”

Misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672-1729) poudarja povezanost uma in telesa, med gibanjem, športom in duševnim razvojem. Tako so glavne iztočnice Nacionalnega meseca skupnega branja:

Zavedati se je potrebno, da je pomembno vzpostaviti in ohranjati bralno kulturo in pismenost, saj sta ključna dejavnika za zdrav človekov razvoj ter krepitvi ustvarjalnosti in kakovostno preživetega prostega časa. Bralno kulturo in pismenost tako podpirajo številne vzgojno-izobraževalne ustanove, knjižnice, mladinski centri in nevladne organizacije.

Za vzpostavitev in ohranitev bralne kulture in pismenosti je pomembno, da beremo raznovrstne bralne vire, spodbujamo pogovore in razgovore o branju in pisanju ter seznanjamo ljudi, kako pomembno je branje, sploh za tiste, ki ne radi berejo.

Glavni cilj Nacionalnega meseca skupnega branja je tako vsako leto prav to. Motivirati in spodbuditi vse generacije k branju kakovostne literature, ki navsezadnje vpliva tudi na razvoj nas, kot naroda. Zavedati se je potrebno, da je branje izjemno, saj te ponese v svet domišljije, ki je ključna na vsaki točki našega življenja.

Nacionalni mesec skupnega branja povezuje več kot 155 izvajalcev, ki se trudijo ohranjati visoko raven pismenosti in bralne kulture v slovenskem prostoru. Do 9. oktobra, ko se Nacionalen mesec skupnega branja zaključi, se bo zvrstilo več kot 640 različnih dogodkov, vsi pa bodo imeli skupen cilj – za branje navdušiti in navdihniti vsakega in s tem pričarati ogromno domišljije in upanja, ki ga branje prinaša. Sploh v časih, ko to najbolj potrebujemo.

Za vse, ki vas zanima več o Nacionalnem mesecu skupnega branja, je na voljo spletna stran.

Za vse, ki vas zanima več o pismenosti, družinski pismenosti in bralni kulturi, pa je več informacij na voljo na naslednji spletni strani.