Izobraževanje / Zabava in prosti čas

Brezplačna strokovna literatura za poletno branje

20. 6. 2020 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

IRDO založništvo vabi vse mlade k branju brezplačne poletne strokovne literature s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju mladih in družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti ter krepi delo in zaposljivost mladih. Ima tudi status raziskovalne in prostovoljske organizacije ter deluje v javnem interesu na področju mladih. IRDO poleg ostalih pomembnih projektov izvaja tudi svetovanje podjetjem in drugim organizacijam za strateško vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovanje. Inštitut izobražuje vodje oddelkov v podjetjih in druge strokovnjake, menedžerje in mlade za pridobitev certifikata Vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost ter izvaja treninge za mlade brezposelne za aktivno iskanje zaposlitve, podjetništvo in nevladništvo in mlade aktivno povezuje s trgom dela v sklopu kampanje Pakt za mlade Slovenija (Pact for Youth Slovenia).

EU je sprejela številne in različne strategije za izhod iz krize, tudi Zeleni dogovor EU. Inštitut IRDO v duhu Agende Združenih narodov do leta 2030: spremenimo svet in vključitev 17 ciljev trajnostnega razvoja pripravlja različne strokovne vsebine, ki jih objavlja tudi v okviru IRDO založništva. V okviru le-tega objavlja vsebine, ki so mladim bralcem dostopne brezplačno na spletnem mestu inštituta IRDO. IRDO vsako leto izda vsaj eno znanstveno ali strokovno monografijo, objavi zbornik avtorskih prispevkov iz IRDO mednarodne konference ter zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus. Vsak mesec izide tudi brezplačna revija IRDO Mozaik.

Elektronski knjigi, monografiji s področja družbeno odgovornega upravljanja stavb, z naslovom Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe in Managementski vidiki družbeno odgovornega ravnanja upravnikov zgradb sta na voljo v e-obliki tukaj.

Na spletnem mestu inštituta IRDO je objavljen brezplačen zbornik z vsemi avtorskimi prispevki s konference z naslovom: »Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost« in jih najdete tukaj.

Od septembra dalje pa bo spet vsak mesec izšla revija IRDO Mozaik, predvidoma decembra pa zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020. Vse mlade vabijo k branju brezplačne poletne strokovne literature s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Vir: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti