Aktivno državljanstvo / Vključenost

Brunch velikih idej v Celjskem mladinskem centru

12. 3. 2024 avtor: Celjski mladinski center
mladi

V torek, 5. 3. 2024, so v Celjskem mladinskem centru izpeljali prvi dogodek v sklopu projekta Pripravi in participiraj: Brunch velikih idej, ki se ga je udeležilo 40 mladih.

Pripravi in participiraj je projekt, ki ga izvaja Mladinski svet Celje skupaj s Celjskim mladinskim centrom in Mestno občino Celje. Projekt je financiran iz programa Erasmus +, Ključnega ukrepa 1: Aktivno udejstvovanje mladih.

Na dogodku je zbrane najprej pozdravil Klemen Sagadin, vršilec dolžnosti direktorja Celjskega mladinskega centra in vodja MCC hostla. Nato je Senta Jevšenak, strokovna sodelavka za program, na kratko predstavila projekt Pripravi in participiraj in njegove cilje.

Na dogodku sta bili prisotni tudi predstavnici Mestne občine Celje. Tjaša Kovač je mladim predstavila nove participativne metode in pristope, s katerimi Mestna občina Celje v zadnjem času vzpodbuja občanke in občane, da se vključujejo v procese aktivne participacije in so tako vključeni v faze sprejemanje odločitev. Prav tako je podrobneje predstavila sklop mestnih konferenc, denimo GovJam Celje Online, Hekaton – Hack Celje, delavnice na temo Trajnostne mobilnosti ipd.

Sara Kranjc, tudi predstavnica Mestne občine Celje, pa je mladim udeležencem predstavila Tik Tok profil MOC in jih pozvala, da s povratnimi informacijami sodelujejo pri kreiranju digitalnih vsebin. Na koncu so se udeleženci razdelili v skupine in ob slastnih prigrizkih razpravljali o svojih idejah in možnostih uresničitve.

Foto utrinke si lahko ogledate tukaj.