Vključenost

Celjski mladinski Center priskočil na pomoč Rdečemu križu Slovenije

17. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Celjski mladinski center poziva vse mlade, ki bi želeli pomagati ranljivim skupinam oziroma tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, da se vpišejo v bazo prostovoljcev.

Rdeči Križ Slovenije – Območno združenje Celje je zaprosilo Celjski mladinski center za posredovanje informacij in iskanju prostovoljcev za pomoč najbolj ranljivim (starejšim, kronično bolnim,…) v času izrednih razmer in ukrepov za omejevanje širjenja Korona virusa.

Iščejo mlajše polnoletne in zdrave prostovoljce, ki bodo dosledni pri upoštevanju pravil NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja…). Vpis v bazo prostovoljcev poteka s pomočjo Celjskega mladinskega centra, navodila in koordinacijo prostovoljnega dela bo izvajal Rdeči Križ Slovenije Območno združenje Celje. Delo bo potekalo varno in v skladu s pravili NIJZ, izvajalo pa se bo lokalno.

Prostovoljno delo bo zajemalo: dostava hrane ranljivim skupinam in pomoč pri delitvi le te; dostava zdravil za starejše in kronično bolne ljudi v tvojem kraju in še kakšna dodatna naloga, ki se bo pojavila glede na potrebe.

Vsi, ki prihajate iz območja Celja oziroma želite prostovoljno delo opravljati na omenjenem območju, se lahko prijavite na tem obrazcu. Bazo prostovoljcev bo Celjski mladinski center posredoval Rdečemu Križu  – Območno združenje Celje, ki bo po potrebi prostovoljnega dela kontaktiral prijavitelje.

Vir in foto: Celjski mladinski center