Mladinsko delo

Celjski mladinski center uspešen pri prijavi novih projektov

28. 5. 2024 avtor: Celjski mladinski center
ljudje

Celjski mladinski center je bil ponovno v celoti uspešen s prijavami projektov na prvem prijavnem roku Nacionalne agencije MOVIT. Skupno so prijavili dva projekta v programu Erasmus+: Mladina, in sicer mladinsko izmenjavo in sodelovalno partnerstvo, namenjeno krepitvi mladinskega dela. Prav tako je MCC dobil odobren solidarnostni projekt v sklopu Evropske solidarnostne enote.

S svojim strokovnim znanjem programa in prijave projektov pa je pomagal pri prijavi tudi Društvu za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center, pri čemer je bilo tudi društvo uspešno na razpisu. Izredna uspešnost projektov na razpisih je odraz strokovnosti ekipe mladinskega centra in njihovega poznavanja programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

V okviru mladinske izmenjave (h)ArtBeat bo tako omogočil mednarodno izmenjavo 30 mladim iz petih držav. Izmenjava bo potekala v Celjskem mladinskem centru od 20. do 27. julija 2024. Namen projekta, ki je bil oblikovan s strani mladih, je povezovanje in možnost izražanja mladih skozi glasbo, umetnost in trajnostni razvoj.

Udeleženci bodo izboljševali svoje glasbene in pevske veščine, raziskovali tehnike dihanja in sproščanja ter ustvarjali kostume iz recikliranih materialov. Vrhunec izmenjave pa bo predstavitev skupne pesmi, ki jo bodo udeleženci ustvarili in izvedli na odru Celjskega mladinskega centra. S tem bodo mladi skozi mladinsko izmenjavo lahko razvijali ključne kompetence, med drugim timsko delo, medkulturno razumevanje, kritično razmišljanje, reševanje konfliktov in svobodno izražanje.

Ena izmed pomembnih prioritet Celjskega mladinskega centra je tudi krepitev mladinskega dela ter veščin mladinskih delavcev, ki neposredno delajo z mladimi. Prav zato v ospredje sodelovalnih projektov postavljajo usposobljenost mladinskih delavcev, hkrati pa se zavedajo pomembnosti razvoja novih orodij in pristopov v mladinskem delu, ki so potrebni, da primerno in kompetentno naslavljajo potrebe mladih.

Projekt (IN)formiraj se! se osredotoča na uporabo metod predvidevanja v mladinskem delu, s ciljem mlade in mladinske delavce opremiti z veščinami in potrebnimi orodji za učinkovito vplivanje na različne politike ter za razvoj spretnosti predvidevanja prihodnjih trendov. Tekom izvajanja projekta bo nastalo izobraževalno gradivo o metodologiji predvidevanja za mlade in mladinske delavce.  Skozi mednarodno usposabljanje bodo opolnomočili 15 mladinskih delavcev za delo z omenjeno metodologijo, ki bodo to prenesli v lokalna okolja v pet držav EU.

Solidarnostni projekt Mladi učitelji v akciji je namenjen učencem zadnje triade osnovnih šol in/ali dijakom srednjih šol v Celju, s poudarkom na tistih z nižjim socialnim statusom, ki si ne morejo privoščiti inštrukcij ter tistih, ki se soočajo z učnimi težavami. Zagotavljanje učne pomoči s strani vrstnikov pa bo spodbudilo solidarnost med mladimi v lokalni skupnosti in poudarilo pomembnost prenosa pridobljenih veščin. V sklopu projekta bodo nastale tudi izobraževalne video vsebine za posamezne predmete, ob koncu projekta pa bo izveden zaključni dogodek v obliki naravoslovnega dneva.