Organizacije za mlade

Celjski mladinski center uspešno izvaja številne mednarodne projekte

8. 4. 2021 avtor: Celjski mladinski center

Celjski mladinski center je trenutno aktivno vključen v kar 15  projektov, ki so dobili finančno podporo iz različnih programov Evropske unije. Z vami bi želeli deliti nekaj izbranih projektov, ki so jih pričeli aktivneje izvajati v zadnjih mesecih, v prihodnje pa bodo to prakso tudi nadaljevali.

 Vsekakor se morajo najprej pohvaliti s projektom Adaptive Sport Programs, ki je za prijavo projekta prejel odličnih 98 točk od 100 v okviru programa Erasmus šport. V izvajanju projekta sodelujejo s partnerji iz Bolgarije, Italije in Portugalske. V projektu se osredotočajo na spodbujanje enakih možnosti v športu, s poudarkom na treh specifičnih ciljnih skupinah (gibalno ovirane osebe, osebe z okvaro vida in osebe z motnjami v duševnem zdravju). Glavni cilj projekta je oblikovati športne dejavnosti v lokalnih skupnostih sodelujočih organizacij in razviti nove programe z namenom okrepitve socialne vključenosti ciljnih skupin v športne dejavnosti. V letu 2021 bo v ospredju projekta predvsem izvedba lokalnih športnih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna športa 2021. Trenutno pa partnerji projekta zbirajo dobre prakse na področju športnih aktivnosti ter programov, zato pozivajo vse športne organizacije, da delijo svoje dobre prakse. Na spletni strani projekta najdete obrazec, kamor lahko vpišete dobre prakse.

Po uspešni projektni prijavi leta 2020 je Celjski mladinski center postal partner pri projektu gaMEfy. Projektni konzorcij tvori šest organizacij iz Grčije, Kosova, Bolgarije, Slovaške in Slovenije, z izvajanjem projekta pa so pričeli v juniju, 2020. Namen projekta je razviti unikatno in interaktivno simulacijsko igro, ki bo mlade opolnomočila na področju prepoznavanja lažnih novic, medijev in jih opremila s praktičnimi orodji na področju medijske pismenosti. V letu 2021 se načrtuje priprava izobraževalnega učnega načrta za medijsko pismenost za izvajalce izobraževanj (učitelje, mladinske delavce,..) kot tudi razvoj simulacijske igre. Prav tako je v letu 2021 projekt dobil lastno spletno stran.

Junija 2020 so prav tako pričeli z izvajanjem projekta EURVOICE, v okviru katerega se, s konzorcijskimi partnerji iz Madžarske, Grčije, Bolgarije, Slovaške in Italije, zavzemajo za povišanje stopnje civilne in politične angažiranosti mladih po Evropi. Cilj projekta EURvoice je povečati ozaveščenost mladih državljanov EU o aktivnem državljanstvu in državljanski odgovornosti ter spodbuditi njihovo aktivno sodelovanje v njihovih lokalnih skupnostih. V novembru 2021 bo Celjski mladinski center v sklopu projekta predvidoma izvedel in gostil multiplikativen dogodek. Prav tako pa so partnerji tudi že ustvarili spletno stran projekta, kjer si lahko preberete več podrobnosti.

Oktobra 2020 se je začel projekt Storytelling for Youth Work, v katerega so poleg MCC-ja, vključeni partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Grčije in Srbije. Cilj projekta je ustvariti multimedijski priročnik o pripovedništvu kot metodi dela, ustvariti družabno igro ter spletno platformo, ki bo namenjena razširjanju projektnih rezultatov. Celjski mladinski center bo dvema mladinskima delavcema v okviru projekta tudi omogočil odhod na mednarodno usposabljanje mladinskih delavcev, ki bo predvidoma v novembru leta 2021 v Avstriji. V okviru projekta bo Celjski mladinski center izvedel in gostil tudi multiplikativen dogodek v januarju 2022.

Projektne zasnove je zaznamovala tudi epidemija. Stopnja brezposelnosti se močno povečuje, predvsem med nizko kvalificiranimi, prikrajšanimi skupinami mladih, zato so se v projektnem konzorciju projekta VALUE odzvali na trenutno situacijo in želijo v sklopu projekta ponuditi nove oblike opolnomočenja mladih z manj priložnostmi in jih motivirati, da uporabijo doslej spregledane veščine in tihe potenciale. Želijo si, da bi se mladi aktivno zavedali svojih osebnih potencialov in namerno ustvarjali svojo dodano vrednost v smislu aktivnega družbenega in odločnega vedenja v službi in v osebnem življenju. V projektu Celjski mladinski center sodeluje s partnerji iz Velike Britanije, Nemčije in Avstrije. V letu 2021 bodo pričeli s pripravo priročnika, ki bo vseboval konkretne pedagoške koncepte ter orodja za družbeno opolnomočenje mladih.

Več informacij o projektih si lahko preberete na spletni strani Celjskega mladinskega centra.

Vir: Celjski mladinski center