Mladinski sektor

Celjski mladinski center z jesenjo zaključuje dva Erasmus+ projekta

14. 10. 2022 avtor: Celjski mladinski center
zemljevid evrope z zastavicami

V Celjskem mladinskem centru ne počivajo. V letošnji jeseni zaključujejo kar dva Erasmus+ projekta, ki spadata pod Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks – Strateška partnerstva na področju mladine.

Prvi projekt je EURvoice, projektni konzorcij tvori šest organizacij iz Madžarske, Grčije, Bolgarije, Slovaške, Italije in Slovenije. 

Projekt je nastal zaradi zmanjševanja stopnje civilne in politične angažiranosti mladih po Evropi in po vsem svetu v zadnjih desetletjih. Mladi, ki so upravičeni do glasovanja na lokalnih in evropskih volitvah, to počnejo redkeje kot predstavniki starejše generacije. Da bi obrnili te zaskrbljujoče trende, je partnerstvo EURvoice ustvarilo koncept ambicioznega projekta, namenjenega izboljšanju spretnosti mladinskih delavcev in zaposlenih v mladinskih organizacijah za spodbujanje državljanske odgovornosti in aktivne družbene participacije ter sodelovanja med mladimi. Cilj projekta EURvoice je tako povečati ozaveščenost mladih državljanov EU o aktivnem državljanstvu in državljanski odgovornosti ter spodbuditi njihovo sodelovanje v političnih in družbenih dejavnostih v lokalnih skupnostih.

V sklopu projekta je partnerstvo vzpostavilo spletno platformo za mlade, na kateri je zbranih ogromno uporabnih virov, objavljeni pa so tudi vsi projektni rezultati. Tako lahko preko platforme dostopate do virtualne učilnice, kjer so v spletnem okolju zbrane različne priložnosti neformalnega izobraževanja. Mladi in mladinski delavci si na platformi lahko ustvarijo profile, na njej so dostopna tudi različna učna gradiva, načrti delavnic in videoposnetki, ki so jih pripravili projektni partnerji, dve predlogi kampanj za posredovanje zagovorniških sporočil, pa tudi interaktivni zemljevid za iskanje priložnosti in virov, ki omogoča filtriranje po temi (aktivno državljanstvo; udeležba mladih; digitalno svetovanje; mladinska politika in mladinsko delo; človekove pravice; solidarnost in prostovoljstvo in socialno podjetništvo) in kategoriji (orodja, priročniki, spletna knjižnica, izobraževalne priložnosti, mediji in ostalo).

Platforma je na voljo v sedmih jezikih: angleškem, madžarskem, slovaškem, belgijskem, italijanskem, grškem in slovenskem. Na voljo je s klikom na povezavo.

Drugi projekt pa je VALUE. Projektni konzorcij tvorijo štiri organizacije iz Nemčije, Velike Britanije, Avstrije in Slovenije. 

Cilj projekta je čimbolj celovito nasloviti razmere, v katerih so se znašli mladi, zlasti tisti iz ranljivejših skupin, v času epidemije Covid-19. Po vsej Evropi se je v času epidemije namreč povečevala brezposelnost, predvsem med nizko kvalificiranimi, prikrajšanimi mladimi. Tako se mladi, ki v teh časih zapuščajo šolanje, počutijo nemočne. Projekt VALUE je kot odgovor na opisano situacijo, ponudil nove oblike opolnomočenja mladih z manj priložnostmi in jih motiviral, da uporabijo doslej spregledane veščine in tihe potenciale, povezane tudi z njihovo zaposljivostjo. Z zagotavljanjem inovativnih pedagoških rešitev je projekt mladim omogočil, da spremenijo paradigme nemoči v nov občutek pozitivnega nadzora in aktivnega družbenega delovanja. Projektno partnerstvo je želelo mlade spodbuditi k aktivnemu zavedanju o svojih pozitivnih osebnih potencialih in ustvarjanju dodane vrednosti tako, da jih uporabljajo zase in za druge v smislu aktivnega družbenega in odločnega vedenja v službi in v osebnem življenju.

V sklopu projekta so tako nastali naslednji rezultati:

1. Praktični načrt VALUE: metodološke smernice, ki zagotavljajo novo pedagoško razumevanje za mladinske delavce, učitelje, mentorje, trenerje in svetovalce in jim pomagajo pri uporabi ustreznih vsebin. Načrt sestavlja več točk, t.i, točk postanka, ki predstavljajo različna področja. Načrt ni linearen, zato lahko uporabnik sam presodi, katere točke so najbolj uporabne za mlade in jih uporabi ter kombinira po želji. Vsaka točka vsebuje informacije o tem kaj vključuje, nasvete za moderatorje in nabor vprašanj, ki ponuja tudi nekaj možnih točk pogovora.

2. Škatla primerov VALUE: gre za zbirko različnih vaj in orodij za trenerje, mladinske delavce, mentorje in vse, ki delajo z mladimi. Med njimi so npr. aktivnosti na prostem, igre vlog in vaje za spreminjanje perspektiv za uporabo reflektivnega učenja, za delo na lastnih stališčih in dojemanju. Škatla primerov je zelo uporabna za vse, ki delajo z mladimi, saj lahko glede na potrebe in cilje svojega dela izbirajo med različnimi aktivnostmi, ki se povezujejo s točkami postanka iz praktičnega načrta.

3. Izložba VALUE:  zbirka vzorčnih projektov, ki služijo kot konkretna ponazoritev VALUE pristopa. Ti primeri dobrih praks prikazujejo, kako je mogoče novo znanje prenesti v različne  metode neformalnega učenja in kako vključiti mlade v vzorčne projektne dejavnosti. Mladim tako damo priložnost, da pridobijo nova znanja in sodelujejo z mladinskimi delavci ali učitelji na različnih področjih.

Projektni rezultati obeh partnerstev so tako doprinesli kakovostne in domišljene rešitve za naslavljanje konkretnih problematik, s katerimi se soočajo mladi. Projekt EURvoice polni vrzel na področju spodbujanja aktivnega državljanstva mladih, VALUE pa na področju opolnomočenja mladih za aktivno in samostojno delovanje v družbi, na trgu dela in v osebnem življenju.