Zdravje

Center za psihološko zdravje POSVET

27. 3. 2023 avtor: Uredništvo

Eden izmed ključnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji, je duševno zdravje, oziroma nedostopnost pomoči na tem področju, kar so večkrat izpostavili v evropskem letu mladih. Sedaj je, zaradi hudega pomanjkanja storitev za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, Ministrstvo za zdravje odobrilo dodatna sredstva Centru za psihološko svetovanje POSVET. S tem na ministrstvu želijo vsaj podvojiti dostopnost do svetovanj za otroke, mladostnike in mlajše odrasle do 29 leta.

POSVET deluje v 18 svetovalnicah po Sloveniji pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Psihološka svetovanja v tej nevladni organizaciji so namenjena razbremenitvi mladostnika in podpori pri reševanju akutne stiske. Svetovalec mladostnika usmerja k iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki stisko povzroča.

Trenutna mreža centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih se postopoma krepi, vendar pa zaenkrat ne more zadostiti naraščajočim potrebam mladih. Med svetovalnicami programa POSVET in centri za duševno zdravje bo vzpostavljen protokol sodelovanja, tako da bodo tisti uporabniki storitev, ki bodo potrebovali več kot samo psihološko svetovanje, nemudoma napoteni v najbližji center za duševno zdravje. Center pa bo posameznike, ki bodo potrebovali samo psihološko svetovanje napotil v program POSVET. S tem bodo povečali dostopnost do storitev za področje duševnega zdravja in po drugi strani bolj racionalno uporabili vse razpoložljive vire.

Vir: Ministrstvo za zdravje