Mladinsko delo / Neformalno izobraževanje

Česa še ne veš o mladih?

19. 4. 2024 avtor: Center interesnih dejavnosti Ptuj

V CID Ptuj (Javni zavod Ptuj) smo se z izobraževalnim dogodkom Česa še ne veš o mladih? pridružili kampanji Mladinsko delo – aktivni za prihodnost!, ki letos poteka v okviru Evropskega tedna mladih. Z vključevanjem v aktivnosti mladinskega centra mladi skozi mladinsko delo pridobivajo kompetence, ki so jim v pomoč pri aktivnem oblikovanju, načrtovanju in ustvarjanju lastne prihodnosti.

Izobraževanje, ki je potekalo pod vodstvom izkušenega psihologa in mladinskega delavca Matica Munca, ki je z udeleženci delil znanje in izkušnje na področju svetovalnega dela z mladimi, je bilo namenjeno zlasti mladim študentom in diplomantom različnih humanističnih smeri (psihologija, socialno delo, specialna pedagogika, pedagogika ipd.), ki jih zanima svetovalno delo z mladimi in bi v prihodnosti želeli delovati kot svetovalci mladim v različnih programih in projektih.

Matic je univerzitetni diplomirani psiholog s strokovnim izpitom iz socialnega varstva in opravljenimi izobraževanji za različna področja psihosocialne pomoči: za vodenje edukativnih skupin za depresijo in anksioznost, preprečevanje samomora idr. V preteklosti je bil zaposlen na CSD Ljubljana Moste-Polje in ZPKZ Ljubljana ter delal v samostojni dejavnosti, v Psihosocialni svetovalnici Akcija!. Z nami je delil svoje bogate izkušnje, teoretično in praktično znanje.

Sončno sobotno jutro je obetalo veliko. Matic je poskrbel za prijetno začetno atmosfero z glasbo v ozadju, ki je sprostila ozračje in poskrbela za ustvarjanje prvih stikov med udeleženci. Začetnemu neformalnemu spoznavanju je sledilo postavljanje teoretskega okvirja za svetovalno delo z mladimi, kateremu je sledilo podajanje nekaj praktičnih nasvetov. Ustvarili smo varen prostor za deljenje lastnih izkušenj in izzivov, s katerimi se udeleženke že srečujejo in znotraj formalnega šolskega sistema ne najdejo pravega odgovora.

»Na študiju psihologije sicer prejmemo teoretična znanja za izvajanje psiholoških svetovanj, vendar pa za praktično delo s posamezniki, ki so v duševni stiski, potrebujemo še kaj več kot le teoretično znanje. Praktična delavnica, kot jo je pretekli vikend organiziral CID Ptuj (Javni zavod Ptuj), nam kot mladim svetovalcem nudi podporo, zavedanje lastnih kompetenc in opolnomočenje, da nas opogumi za nadaljnje delo, prav tako pa nam nudi orodja, ki nam lahko pomagajo pri vsakodnevnem svetovalnem delu z mladimi,«

je dejala Monika Ficjan.

»Vpogled v delo psihologa, ki že vrsto let svetuje mladim v takšni in drugačni stiski ter njegov izraz podpore že na začetku kariere, je neprecenljiv. Spoznavanje kolegov, ki opravljajo podobno delo, povezanost skupine in medsebojna podpora nam bosta služili tekom celotne kariere. Takšne delavnice bi se z veseljem udeležila ne le še enkrat, temveč desetkrat. Hvala vam,«

je še dodala Ficjan.
udeleženci

Predavanju in pogovoru o različnih oblikah rizičnega vedenja mladih (samopoškodbeno vedenje, samomorilno vedenje, motnje hranjenja, odvisnosti …) in njihovih vzrokih ter o prepoznavanju teh vedenj je sledila kratka pavza s prigrizkom, ki je še bolj odprla prostor za medsebojno povezovanje.

Ob zavedanju, da v okviru formalnega izobraževanja velikokrat zmanjka prostora za praktično znanje, smo drugi del usposabljanja namenili ravno temu. Matic nas je s pomočjo tehnike sociodrame postavil v samo središče svetovanja. S pomočjo igre vlog smo tako poskušali  ponazoriti svetovalni proces in znotraj tega preizkušati pristope v varnosti učne skupine.

V CID Ptuj že od leta 2021 izvajamo program brezplačne strokovne psihološke pomoči za mlade Insta po#moč, v katerem kot svetovalke sodelujejo mlade magistrice psihologije, ki so prav s prostovoljnim delom v tej svetovalnici začele nabirati dragocene izkušnje za svoje nadaljnje svetovalno delo. Ker to prepoznavamo kot primer dobre prakse, želimo podobno izkušnjo omogočiti še več mladim, ki jih tovrstno delo z mladimi zanima. Izkušnje iz programa namreč kažejo, da se mladi s svojimi težavami lažje zaupajo svetovalcem, ki so jim generacijsko bližje, zato nudimo priložnost za svetovalno delo mladim.

logotip

Za nami je dopoldne, ki je obetalo veliko, prineslo pa še več. Hvala Maticu in hvala vsem udeleženkam, ki so se z veliko družbene odgovornosti sobotno dopoldne preživele z nami, zagotovo se še vidimo.

logotip

Tina Maroh, CID Ptuj (Javni zavod Ptuj)
Fotografije: arhiv CID Ptuj