Kultura

Četrti zvezek: Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu

24. 11. 2020 avtor: Uredništvo

Slovenski Narodopisni Inštitut Urban Jarnik predstavlja četrti zvezek izsledkov raziskave Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi z naslovom Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu.

V četrtem zvezku avtorji prikazujejo rabo slovenskega jezika tako na individualni ravni kot na institucionalni ravni in stališča mladih do slovenskega jezika. Empirične podatke dopolnjujejo tudi s podatki o medgeneracijskem prenosu jezika. Urednica zvezka je Sonja Novak Lukanovič, svoje predstavitve pa so prispevali sodelavci štirih inštitutov.

V prvem delu dajejo poglavja vpogled v demografski, zgodovinski in pravni vidik položaja slovenskega jezika, ki kaže razlike v štirih različnih zamejskih stvarnostih.

V drugem delu avtorji obravnavajo vlogo in rabo slovenskega jezika med mladimi in podajo analizo jezikovnega profila.

Rezultati raziskave so pokazali pomembne razlike, ki so posledica številnih dejavnikov, kot so izobraževanjepoložaj slovenskega jezika v družbizgodovinska dejstvagospodarski položaj manjšine, idr. Rezultati so tudi pokazali, da je medgeneracijski prenos eden izmed pomembnejših dejavnikov za vitalnost jezika.

Četrti zvezek lahko preberete tukaj.

Vir: Slovenski Narodopisni Inštitut Urban Jarnik