Vključenost

Cikel predavanj o nastanku sodobnih ZDA

18. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Mednarodni prostovoljec Pekarne Magdalenske mreže je organiziral cikel predavanj o nastanku sodobnih ZDA. Sestavljali so ga trije dogodki, ki so bili v februarju in marcu izvedeni v Galeriji K18.

Tekom predavanj so bile predstavljene tri izjemno pomembne institucije sodobne družbe, ki so hkrati trije veliki ameriški izumi. Govorile_i so o nastanku sodobne korporacije, managementa in propagande, treh tehnikah usmerjanja in znanstvene obdelave družbe.

Obstaja sicer neko splošno prepričanje, da o ZDA vemo vse. To, da se z njimi srečujemo na vsakem koraku, da sledimo njihovi popularni kulturi in vsemu ostalemu, kar proizvedejo, nam daje neki lažni občutek, da to (nekoč) obljubljeno deželo tudi zares poznamo. Ta samoumevnost nam kaže ZDA in Evropo kot skupno zahodno civilizacijo, v nasprotju z ostalimi deli sveta. Vendar ZDA niso enostavno podaljšek Evrope. So namreč prostor, ki se je razvijal vzporedno in posledično proizvedel tudi drugačne institucije. Institucije, ki so v 20. stoletju začele obvladovati Evropo in pod pojmom globalizacija tudi preostali svet. 

V prvem predavanju je dr. Blaž Kosovel govoril o nastanku sodobne korporacije kot o nastanku sodobnih ZDA. Epohana sprememba človeškega organiziranja dobi svoje lastne osebne pravice in zavlada državi ter začrta smerince administracije. V zgodovinski perspektivi so bili predstavljeni pogoji nastanka korporacije in njen pomen za izgradnjo strukture ZDA, njihove družbe in posledično sveta, kot ga poznamo danes.

Sledilo je predavanje dr. Primoža Turka, ki je govoril o rojstvu managementa kot tehniki upravljanja z ljudmi. Kot ključno prelomnico v razvoju je smiselno izpostaviti Taylorjev znanstveni management, ki se je razvil iz inženirstva in ga velja razumeti kot nekaj izrazito tehničnega. Prav zato, pa je današnjo družbo smiselno razumeti kot »do-človeka-tehnično« naravnano družbo.

Cikel se je zaključil s predavanjem dr. Igorja Bijukliča o nastanku ameriške družbe skozi zgodovino moderne propagande. Le-ta se je razvila v okviru tehničnih razprav kako zagotoviti učinkovitost in integracijo imigrantov v takratnjo industrijsko družbo ZDA. Svoj začetek ima v takrat aktualnih vprašanjih kako postaviti novi red družbenega organiziranja. 

Vsa predavanja cikla lahko poslušate na povezavi in se tako seznanite z institucijami sodobne družbe, ki še kako vplivajo na svet, kot ga poznamo.

Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže