Mladinsko delo

CMAK Cerkno – prejemink državnega priznanja

7. 1. 2022 avtor: Uredništvo

7. decembra je potekal nacionalni posvet mladinskega sektorja, v sklopu katerega je potekala tudi podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2021, ki jih je podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Gre za državna priznanja za dosežke in prispevek v mladinskem sektorju ter razvoju v družbi.  

CMAK – Cerkljanski mladinski kulturni center Cerkno je prejel državno priznanje za prispevek za uveljavljanje mladinskega sektorja.

Cerkljanski mladinski alternativni klub oz. Center mladinske alternativne kulture oz. na kratko CMAK Cerkno od leta 1997 deluje kot vzpodbujevalec aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa med mladimi. Poleg mentorske pomoči, posredovanja informacij in prostorov za izvedbo različnih dogodkov nudi možnost uporabe likovnega ateljejea, avdio opreme, računalnika, interneta …, pomaga pa tudi pri izvedbi projektov drugih skupin in društev.

S svojimi programi skuša zadovoljiti vse kaprice; tiste, ki prisegajo na koncerte, spet druge, ki uživajo v razstavah, se plemenitijo na neformalnih izobraževanjih, širijo obzorja na potopisnih predavanjih ali filmskih projekcijah, tiste, ki se kalijo v organizaciji tematskih večerov, ali čisto neke šeste. Rojen iz entuziazma se je izmojstril v iznajdljivosti in improvizaciji, je odprt, žanrsko neomejen in politično povsem neobremenjen. Razveseli se vsakega z dobro idejo, ki bi jo rad udejanil ali predstavil, pa tudi tistega, ki morda še ne ve natančno, kaj bi z njo, ter potrebuje le nekaj vzpodbude in podpore. Prisega na alternativo, D.I.Y. produkcijo, možnost izbire in revolucijo v glavi.

MC CMAK je samoorganizirano, nepolitično in  neprofitno združenje mladih, delujoče na osnovi prostovoljnega dela. Program je vsebinsko zasnovan kot celostni mladinski center, ki mladim nudi pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov, pridobivanju novih znanj in informacij ter vzpodbudo pri vključevanju v širša družbena dogajanja.

Čeprav delujejo kot mladinski center, so uporabniki njihovihprogramov lahko vse starostne skupine. Veseli so vsakega, ki pride z odprtim srcem, dobro idejo ali zgolj zato, ker mu je dolgčas, saj konec koncev je CMAK tako tudi nastal.

  1. Idejna podlaga ustanovitve kluba je bila potreba mladih po organizirani obliki raznovrstnega ustvarjalnega delovanja. Kreacija kot najvišja možnost človekovega izraza poglablja zaznavanje, nudi pomoč pri odkrivanju lastne identitete ter razvija pozitivno samopodobo.
  2. Prizadevanje, da bi mladinske aktivnosti dobile ustrezno mesto in priznanje v lokalni skupnosti, kar nujno vključuje trajno prostorsko rešitev mladinskega centra ter stalno proračunsko postavko.
  3. Razvoj funkcije povezovalca in centra vsakovrstnih mladinskih aktivnosti v občini. Omogočanje in vzpodbujanje ustvarjalnega preživljanja prostega časa mladih ter nudenje pomoči pri realizaciji njihovih idej, pobud in interesov.
  4. Vzpodbujanje k širjenju znanja, pomenu vključevanja v družbena dogajanja ter doživljanju sebe kot dela družbenega in naravnega okolja.
  5. S projekti odprtega tipa omogočati globlje medsebojno spoznavanje in sodelovanje mladih iz različnih okolij in starostnih skupin ter vzpodbujati k strpnosti, pozitivni naravnanosti in sprejemanju različnosti.
  6. Informiranje in svetovanje na področjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delo mladih.

Ob podelitvi državnih priznanj je ministrica čestitala vsem prejemnikom in izpostavila pomembnost mladinskega dela. “Priznanja so dokaz, kako živahno je delo v mladinskem sektorju in da je to več kot participacija, je odraz socialnega vključevanja in odraz veličine, ki jo izraza mladinsko delo do družbe.”