Zdravje

CNVOS priporočila za izvajanje projektov v času koronavirusa

18. 3. 2020 avtor: Uredništvo

CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, je pred kratkim objavila priporočila organizacijam, ki izvajajo projekte in je njihovo izvajanje v času epidemije okrnjeno ali onemogočeno. 

Trenutno sprejeti ukrepi v državi in razglašena epidemija marsikateri nevladni organizaciji onemogočajo ali otežujejo izvedbo dogovorjenih projektov in programov, ki so financirani s strani države, občine oziroma drugih financerjev. V tem primeru se lahko organizacije sklicujejo na višjo silo. 

Številne pogodbe že vključujejo določila o višji sili. Ta določajo, kdaj nastopijo okoliščine, ki pomenijo nastanek višje sile, in kakšna je pri tem odgovornost izvajalcev programov (npr. obvestilo financerju). V primeru, ko pogodbe že vključujejo določila o višji sili, jih mora izvajalec upoštevati in se po njih ravnati.

Če vaša pogodba ‌ne‌ ‌vključuje‌ ‌določil‌ ‌o‌ ‌višji‌ ‌sili‌ ‌oziroma‌ ‌so‌ ‌ta‌ ‌nejasna,‌ ‌se‌ okoliščine, kdaj gre za ‌višjo silo, razlaga‌ ‌po‌ ‌splošnih‌ ‌načelih‌ ‌civilnega‌ ‌prava‌ ‌in‌ ‌veljavne‌ ‌zakonodaje‌ ‌s‌ ‌področja‌ ‌sklepanja‌ ‌pogodb‌. V vsakem primeru pa CNVOS priporoča, da čim prej stopite v stik z vašimi skrbniki pogodb, jih o vsem obvestite, ter skupaj z njimi poiščete najboljše rešitve.

Kaj nalaga ukrepanje po obligacijskem zakoniku? Priporočila CNVOS vsebujejo odgovore na situacije oziroma vprašanja:

V primeru, ko je financer že podal navodila glede izvajanja posameznih dejavnosti, se po njih ravnajte in ga obveščajte o možnostih izvajanja navodil. Če navodil glede izvajanja posameznih dejavnosti še ni bilo podanih, vam svetujejo, da financerja na to pozovete oziroma predlagajte način izvajanja aktivnosti v obdobju epidemije in sprejetih ukrepov države. Oziroma čimprej stopite v stik s skrbnikom pogodbe.

Številna ministrstva ter evropske institucije so že izdali tudi podrobnejša navodila upravičencem glede izvajanja posameznih dejavnosti. Spodaj dodajajo nekatere izmed njih, seznam bodo sproti dopolnjevali, dostopen je tukaj.

Vir in foto: CNVOS