Mobilnost mladih

Covid-19 vplival na 75 % udeležencev programa Erasmus+

27. 10. 2020 avtor: Uredništvo

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini. Evropska komisija je predstavila rezultate ankete o vplivu covid-19 na mobilnost v okviru programa Erasmus+. Anketa je vključevala več kot 57 tisoč udeležencev mobilnosti, od tega se jih je odzvalo blizu 12 tisoč, pri čemer je bilo 74 % učečih in 26 % učiteljev.

Rezultati so pokazali, da je 42 % udeležencev nadaljevalo z mobilnostjo, za 22 % se je mobilnost začasno ustavila, za 36 % pa je bila odpovedana. Celostno je na 75% udeležencev pandemija covid-19 vplivala na način, da so se vrnili domov, pri čemer so nekateri z aktivnostmi nadaljevali virtualno, za nekatere pa se je mobilnost končala.

Evropska komisija je udeležence vprašala tudi glede zadovoljstva s kakovostjo izvedenih virtualnih predavanj in aktivnosti, pri čemer jih je 81 % pogrešalo osebni stik, 71 % jih je menilo, da je izobraževanje na daljavo potekalo dobro, 63 % pa, da je bila kakovost ustrezna.

V vprašalniku so udeležence spraševala tudi glede postopanja v jesenskem času in 55 % jih je menilo, da je v primeru nadaljevanja pandemije in zaprtja institucij bolje prestaviti mobilnost.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport