Prostovoljstvo

CPM širi ekipo prostovoljk_cev!

9. 10. 2023 avtor: Društvo Center za pomoč mladim
plakat

Te‌ ‌zanima‌ ‌delo‌ ‌z‌ ‌mladimi?‌ ‌

Te navdušuje pogovor brez obsojanja?

Si želiš biti del megasuperdobrfajn skupnosti?

 ‌

V‌ ‌tem‌ ‌primeru‌ ‌se‌ ‌pridruži‌ ‌naši raznoliki in ustvarjalni skupini prostovoljk_cev ‌Društva Center za pomoč mladim (Društvo CPM). 

Prostovoljno‌ ‌delo‌ ‌pri‌ ‌nas‌ ‌zajema ‌vodenje‌ ‌delavnic‌, treningov‌ ‌socialnih‌ ‌veščin‌ in projektnega dela ‌za‌ ‌mlade‌ ‌med‌ ‌15.‌ ‌in‌ ‌20.‌ ‌letom‌ ‌starosti.‌ ‌S‌ ‌tem jim omogočamo,‌ ‌da‌ ‌se‌ v‌ ‌varnem‌ ‌okolju‌, kjer ni obsojanja, ‌odprto‌ ‌pogovarjajo‌ ‌o njim ‌pomembnih‌ ‌temah,‌ ‌se‌ ‌učijo‌ ‌drug‌ ‌od‌ ‌drugega‌ ‌in‌ ‌krepijo‌ ‌svoje‌ ‌potenciale‌ ‌za‌ ‌prihodnost. ‌

Ti pa poleg soustvarjanja z mladimi dobiš še svoj prostor v naši CPM družinici, znotraj katere te čaka učenje novih stvari, osebnostna rast, mednarodne izmenjave, veliko smeha ter ogromno popite kave in skupnih druženj. 

Če si‌ ‌želiš ‌še‌ ‌več‌ ‌informacij,‌ ‌te‌ ‌lepo‌ ‌vabimo,‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌nam‌ ‌pridružiš‌ ‌na‌ ‌enem‌ ‌izmed‌ ‌dveh uvodnih‌ ‌srečanj. Potekali bosta v sredo, 18. 10. 2023, od 10.00 do 11.30, in v četrtek, 19. 10. 2023, od 16.00 do 17.30.

Svojo‌ ‌prijavo‌ ‌lahko‌ ‌oddaš‌ ‌preko‌ ‌‌te‌ ‌povezave‌.‌ ‌Ko to storiš, boš nadaljnja navodila prejel_a preko maila. 

Če‌ ‌na‌ ‌srečanje ‌ne‌ ‌moreš‌ ‌priti,‌ ‌pa‌ ‌bi‌ ‌si‌ ‌vseeno‌ ‌želel_a‌ ‌slišati‌ ‌kaj‌ ‌več,‌ ‌nam‌ ‌piši‌ ‌na‌ ‌‌mojca@cpm-drustvo.si‌‌.

Veselimo‌ ‌se‌ ‌te‌ ‌spoznati‌. ‌