Neformalno izobraževanje / Prostovoljstvo

CSD Pomurje se je sestal z nevladnimi organizacijami

12. 2. 2024 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
udeleženci sestanka

Nedavno delovno srečanje v Rakičanu je sklical Center za socialno delo Pomurje, da bi seznanil nevladne organizacije s storitvami dolgotrajne oskrbe. Cilj je bila tudi izmenjava medsebojnih izkušenj na področju socialnega varstva in zdravstveno preventivne dejavnosti vključno z humanitarnimi aktivnostmi v pomurski regiji.

Med udeleženci je bila tudi predstavnica Mladinskega centra Prlekije – Pokrajinskega NVO (MCP), ki letos obeležuje 30-letnico delovanja. Centru je lani Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti podelilo status humanitarne organizacije, sicer pa je država delo na področju socialnega varstva prepoznala že leta 2005 ter že takrat organizaciji podelila status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva. Precej mladih je zelo aktivnih v številnih NVO s predmetnega področja.

Na posvetu so se udeleženci seznanili z uporabnimi novostmi, ki jih prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi. Strokovna delavka iz Centra za socialno delo Pomurje Sabina Celec je izpostavila postopno uvajanje storitev dolgotrajne oskrbe. Starejše in invalidne osebe lahko oddajo vlogo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) že od 1. 1. 2024. Če so uvrščene v četrto ali peto kategorijo dolgotrajne oskrbe, imajo pravico koristiti institut oskrbovalca družinskega člana. Centri za socialno delo tako postajajo enotna vstopna točka za dolgotrajno oskrbo, še posebej v letu 2025, ko bodo od ZPIZ-a prevzeli vlogo odločanja o omenjeni pravici.

V prihajajočem se letu se bodo uvedle tudi druge pravice iz naslova dolgotrajne oskrbe, tudi prejemek, ki bo nadomestil dosedanji dodatek za pomoč in postrežbo ter se bo določil nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki se bo odtegoval od plače vseh zaposlenih v Sloveniji.

V drugem delu so se oglasili predstavniki nevladnih organizacij in podelili izkušnje s terena. Izpostavili so bistvena področja, s katerimi se ukvarjajo, in izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Izpostavila se je med drugim tudi potreba po bolj stabilnih in rednih sofinanciranjih dnevnih aktivnosti NVO na področju socialnega varstva in humanitarnosti s strani države kot tudi lokalnih skupnosti.

Mladinski center Prlekije sicer že kontinuirano daljše časovno obdobje izvaja brezplačne preventivne aktivnosti, aktivno delujemo na terenu in pomagamo posameznikom ter družinah pri individualnem soočanju z njihovimi stiskami. Vsak delavnik že več kot dve leti pa MCP deli hrano med socialno ranljivejše prebivalce, ki jo prevzema od družbeno odgovornih trgovskih podjetij in iz lastnega samooskrbnega sortimenta (iz lastne kmetije in samooskrbnega vrta).

Predstavnica MCP-ja je zato poudarila: »Naš glavni izziv je, da vse to izvajamo samo na prostovoljni osnovi. Zato se nadvse zahvaljujemo prostovoljcem, ki izkazujejo najvišjo stopnjo človekoljubnosti, da z njihovo pomočjo humanitarne aktivnosti omogočajo nekoliko kvalitetnejše življenje mnogih prebivalcev v ožjem in širšem okolju.«

Ugotovilo se je, da se akterji socialno varstvenega udejstvovanja v Pomurju pri svojem angažiranju srečujejo s številnimi stiskami prebivalk in prebivalcev, te stiske pa trenutno žal še naraščajo. Udeleženci so bili enotni, da so tovrstna srečanja nadvse dobrodošla v smislu izmenjamo informacije in s tem še bolj kvalitetnega in učinkovitega izvajanje predmetnih dejavnosti za socialno ranljive prebivalce. S tem se jim namreč čim lepše in lažje življenje ter premagovanje takih ali drugačnih življenjskih vsakodnevnih tegob.

Foto in tekst: Tamara Brumen