Zaposlovanje

Dan poklicev prvič izvedli preko video konference

24. 12. 2020 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

Leto 2020 je nekaj posebnega, na pot nam postavlja številne izzive in nove načine dela.

Ponavadi Dan poklicev organizirajo v živo v Mladinskem centru Krško, k sodelovanju takrat povabijo osnovne šole oziroma devetošolce, ki se odločajo za nadaljnje šolanje in poklicno pot ter jim pomagajo pri odločitvi s predstavitvami različnih poklicev, ki jih zanimajo.

Zaradi epidemioloških ukrepov in šolanja od doma je bila tradicionalna izvedba dogodka onemogočena, zato so se z Osnovno šolo Bizeljsko dogovorili za izvedbo interaktivnega Dneva poklicev preko video konference in sicer v petek, 11. decembra 2020, za učence 8. in 9. razreda

V anketah, ko učence sprašujejo, katere poklice bi želeli spoznati, so mladi tokrat največ zanimanja izrazili za zdravstvene poklice, veterinarja, programerja, policista, inženirja elektrotehnike in kozmetičarko.

Dan poklicev so pričeli s predstavitvijo MC Krško in razdelitvijo v skupine, nadaljevali z interaktivnimi delavnicami kompetenc v treh manjših skupinah, ki so jih vodile tri mladinske delavke iz MC Krško, sledila pa je še predstavitev poklicev po skupinah. K sodelovanju so povabili lokalne delodajalce, ki so se prijazno odzvali in se, kljub temu, da so bili nekateri povsem nevešči sodelovanja na video konferenci, vsi odlično odrezali. Predstavitev poklicev je potekala v obliki sproščenega pogovora z učenci, ki so jim delodajalci predstavili vsak svoj poklic, šolanje, svojo karierno pot, pa tudi svojo službo v podjetju, kjer so zaposleni, v drugem delu pa so bili predstavniki poklicev učencem na voljo za vprašanja.

Za sodelovanje bi se zahvaljujejo vsem predstavnikom poklicev:

– kozmetičarka Mateja Petan iz Kozmetičnega kotička,

– dispečer Rene Jeromel iz GEN energija, d.o.o.,

– veterinarka Mirjam Blatnik iz VET B.M. d.o.o.,

– zdravnica Sara Masnik iz zdravstvenega centra Aristotel,

– inženir elektrotehnike Jure Jazbinšek iz GEN energija, d.o.o. in

– policist Vladimir Simič iz Policijske postaje Brežice.

Vsem sodelujočim predstavnikom podjetij in različnih poklicev se iskreno zahvaljujejo za udeležbo in zanimive predstavitve, veseli so, da so se odzvali vabilu, kljub izzivom predstavitve prek video konferenci, s tem so ponovno dokazali, da se zavedajo pomembnosti izobraževanja mladih, ki bodo morda v prihodnosti tudi del njihovega podjetja. Seveda pa se zahvaljujejo tudi osnovnošolcem in strokovnim delavcem OŠ Bizeljsko za zaupanje.

Vsi udeleženi, tako organizatorji kot predstavniki poklicev predvsem pa učenci in predstavniki šole, so bili s prvo interaktivno izvedbo Dneva poklicev preko video konference zelo zadovoljni in se že veselijo novih.

Vir: Mladinski center Krško