Izobraževanje

Danes objavljeni rezultati spomladanskega roka mature

10. 7. 2023 avtor: Uredništvo
rezultati mature 2023

Maturantje so se v današnje jutro prebudili z informacijo o tem, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne, poklicne in mednarodne mature.

Danes so bili objavljeni rezultati splošne, poklicne in mednarodne mature v Sloveniji, ki so jih nedavno javnosti predstavili tudi predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Državnega izpitnega centra, medtem ko so si maturantje lahko rezultate splošne mature lahko ogledali že prej.

Dijaki so imeli možnost, da si rezultate splošne mature od 7. ure dalje ogledajo na spletu s pomočjo svoje šifre.

Danes tudi javna predstavitev rezultatov

Rezultati so bili javno predstavljeni v prostorih Državnega izpitnega centra. Na dogodku so bili prisotni minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc in predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular.

Več kot 6.200 dijakov opravilo splošno maturo, več kot 10.000 kandidatov opravilo poklicno maturo

Splošno maturo je v letošnjem spomladanskem roku opravljalo več kot 6.200 dijakov na 83 šolah. Za poklicno maturo se je prijavilo več kot 10.000 kandidatov na 140 srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah.

Dijaki, ki želijo nadaljevati študij na univerzi s poklicno maturo, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. K opravljanju dodatnega maturitetnega izpita se je prijavilo 1.848 kandidatov.

Kako so se na spomladanskem roku mature odrezali letošnji maturantje?

Rezultati splošne mature

Od 5538kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (63,36 % deklet in 36,64 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5265 kandidatov ali 95,07 %, kar je nekoliko manj kot preteklo leto, ko je bilo uspešnih 95,41 %. Neuspešnih je bilo 273 kandidatov ali 4,93 %, od tega 162 ali 59,34 % deklet in 111 ali 40,66 % fantov. Lansko leto je bilo neuspešnih 4,59 % kandidatov.

Najvišji uspeh na spomladanskem roku splošne mature doseglo 18 kandidatov

Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami. Letos je takšnih 316 maturantov (julija lani 302), med njimi je 194 deklet in 122 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov, kar je prav toliko kot lani.

Rezultati poklicne mature

K poklicni maturi se je letos prvič v celoti prijavilo 9498 kandidatov, opravljalo pa jo je 7804 kandidatov. Od 7804 kandidatov (3853 deklet in 3951 fantov) je maturo uspešno opravilo 7133 kandidatov ali 91,40 %. Dijaki so bili uspešni v 91,85 % in ostali v 84,23 %.

Kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti v izobraževalnem programu
srednjega-strokovnega izobraževanja, je bilo 6449 in so bili uspešni v 92,49 %. V izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja je izpite opravljalo 1199 kandidatov in so bili uspešni v 85,24 %. V izobraževalnem programu poklicni tečaj je izpite opravljalo 156 kandidatov s 93,59 % uspešnostjo.

Uspešni tudi na programih mednarodne mature

Na II. gimnaziji Maribor in ljubljanski Gimnaziji Bežigrad je mednarodno maturo letos opravljala že dvaintrideseta generacija dijakov. Mednarodno maturo so letos dvanajstič opravljali tudi dijaki Gimnazije Kranj, letos pa so se opravljanju mednarodne mature prvič pridružili tudi dijaki Gimnazije Novo mesto.

Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 84 dijakov iz Slovenije in 41 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 47 zlatih maturantov, ki so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.

Objavljeni rezultati spomladanske mature so pomemben mejnik za dijake in kandidate ter odpirajo nove možnosti za njihovo nadaljnjo izobraževalno pot, v uredništvu mlad.si pa ob današnjih rezultatih vsem iskreno čestitamo ter želimo čudovito poletje in vse dobro na vaši nadaljnji poti!

Pomembno

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, v torek, 11. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 23. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 15. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Vir: Republiški izpitni center