Aktivno državljanstvo / Finance

Davčno opismenjevanje mladih

27. 11. 2018 avtor: Uredništvo

Davčno opismenjevanje mladih je projekt Finančne uprave RS usmerjen k mladim, ki se na najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi temami s področja financ in davkov. Ključna cilja pilotnega projekta sta krepitev davčne kulture, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju mladih ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti. V okviru projekta se mlade na zanimiv, slikovit, sodoben in starostni stopnji prilagojen način, ustrezno povezan z vsebinami obstoječih učnih načrtov ter s praktično usmerjenim pristopom, seznanja z aktualnimi vsebinami s področja davkov.

Davčna pismenost je ena od pomembnih komponent finančne sposobnosti. Je informiranost o davkih, davčnih obveznostih, družbenem pomenu plačevanja davkov ter sposobnost razumevanja oziroma poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Poznavanje temeljnih znanj na področju davkov, lahko pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture mladih, etike in integritete ter pomena aktivnega in odgovornega državljanstva.

V šolskem letu 2017/2018 je Finančna uprava RS obiskala 80 šol (23 osnovnih, 56 srednjih in 1 fakulteto) in prvič pričela z izvajanjem evalvacije za preverjanje učinkov ozaveščanja mladih. Za analizo je bilo ustreznih 1.276 vprašalnikov (v celoti izpolnjenih), kar predstavlja 54 % sodelujočih v evalvaciji oziroma 23 % vseh, ki so se udeležili predavanj. Anketa je zajemala tudi vprašanje o pomenu davkov za mlade. V spodnji tabeli si lahko ogledaš njihove odgovore.

Mladi so pri tem vprašanju lahko podali več odgovorov. Da je imelo predavanje pozitiven učinek, kaže rezultat, da je davek kot »ne bodi ga treba« v skupini, ki ni poslušala predavanja, kot ustrezen odgovor izbralo 10% mladih, v skupini, ki je poslušala predavanje, pa samo 2%. Prav tako se je po poslušanju predavanj znižal delež tistih, ki menijo, da je davek obremenitev za državljane, in sicer z 28 % na 11 %.

Več o kampanji

Finančna uprava RS še že dalj časa ukvarja z različnimi preventivnimi aktivnostmi za različne ciljne skupine. Za obvladovanje sive ekonomije in dvig davčne kulture v Sloveniji je namreč potrebno spremeniti način razmišljanja in ozavestiti negativne posledice neplačevanja davkov.

V okviru vladne kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun se je pokazala priložnost, da je Finančna uprava RS ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) lahko v šolskem letu 2014/2015 začela s pilotnim projektom Davčno opismenjevanje mladih, v šolskem letu 2018/2019 pa s projektom Davčno opismenjevanje mladih nadaljuje.

Več