Mladinski dialog

Debata v Kamniku

8. 12. 2022 avtor: Matic Gorenc

V petek, 2. decembra se je v mladinskem centru Kotlovnica v Kamniku odvil debatni dogodek. Ekipa iz GSŠRM Kamnik je debatirala proti ekipi mladinskih delavcev, Fužinskih kulturnikov. Tema debate je bila konflikt med pravico politikov do zasebnosti in pravico javnosti do informiranosti.

»Izobraževalna debata je uravnoteženo strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi, v kateri se soočita dve (lahko tudi več) nasprotujočih si strani in poskušata prepričati publiko ali sodnike. Debato kot tekmovalno disciplino v taki ali drugačni obliki pozna večina držav. Lahko je organizirana v okviru različnih mladinskih organizacij, kot izvenšolska dejavnost ali celo kot del izbirnega rednega šolskega programa. Debata se vedno bolj, kot aktivna metoda pri poučevanju različnih predmetov, pojavlja v različnih šolskih sistemih,« lahko preberemo na spletni strani zavoda Za in proti, ki organizira debatne turnirje v Sloveniji ter izobražuje mentorje in debaterje.

Eden izmed članov debatne ekipe mladinskih delavcev je bil Goran Završnik, kulturni koordinator v Kamniku, ki veliko sodeluje s kamniško srednjo šolo, »o njihovi debatni ekipi pa smo vedeli zelo malo, nato pa vedno več, dali so mi idejo, da bi ta ekipa, ne samo, da hodi po ustaljenih tekmovanjih s pravili, enkrat v lokalnem okolju, v bolj transparentnem prostoru mladinskega centra Kotlovnica poskušala narediti dogodek, kjer bi bili na eni strani oni, na drugi strani pa mi zberemo nekaj naših.«

»Dogodek smo organizirali predvsem zato, da bi se kultura razpravljanja in dialoga prenesla tudi na lokalno okolje,« še dodaja.

Z njim v ekipi sta bila še Anej Ivanuša, sicer tudi bivši debater, in Rok Novak iz Mladinskega sveta v Kamniku.

Pomerili so se s tremi dijaki GSŠRM Kamnik, Nejcem Grčarjem, Aleksandrom Šuštarjem in Vidom Potočanom. Eden izmed njihovih mentorjev, poleg tega pa direktor Centra Argument in svetovno priznan debater, Miha Andrič, pravi, da morajo mladi debatirati, saj s tem pridobijo »kompetence kritičnega in strateškega mišljenja«. Izpostavlja še, da »glede na to, da dijakom in dijakinjam naključno izberemo stališče, ki ga morajo zastopati, jih s tem prisilimo, da se včasih postavijo na stran , ki je sami osebno ne zagovarjajo in s tem spodbujamo deradikalizacijo mladih.«

Prvi debaterski dogodek v Mladinskem centru Kotlovnica so vsi sodelujoči označili za uspeh in izrazili upanje, da še zdaleč ne bo zadnji.