EU zadeve

Delavnica za afriško-evropsko partnerstvo: Zaupanje mladih v institucije

7. 9. 2020 avtor: Mladinski svet Slovenije

Konec septembra se je mladinska delegatka pri OZN, Lucija Tacer, udeležila delavnice afriško-evropskega mladinskega projekta. Delavnica je potekala na hibriden način v okviru katerega se je trinajst predstavnikov mladih iz obeh skupnosti zbralo fizično na lokaciji delavnice v Bonnu, Nemčiji in dodatnih dvajset preko spleta, med katerimi je bil tudi bivši mladinski delegat pri OZN, Patrik Bole.

Namen dogodka je bil, da mladi z Evrope in Afrike prispevajo k oblikovanju ciljev za afriško-evropsko partnerstvo, torej sodelovanjem med Evropsko Unijo (EU) in Afriško Unijo (AU). Glavna tema, ki je vodila delavnico je bila – kako lahko oblikujemo institucije v Afriki in Evropi, da bi dvignili zaupanje in sodelovanje mladine v politiki? Udeleženci so diskutirali o podobnostih in razlikah med kontinentoma na področju zaupanja mladih v institucije, zakaj je skupina mladih posebej ranljiva glede zaupanja v institucije in na kakšne načine te problematike nasloviti.

Poleg predstavitev o tematiki, so mladi udeleženci oblikovali deset zahtev, ki bodo predstavljene na konferenci civilne družbe na temo afriško-evropskega partnerstva, ki bo potekala v Berlinu. Zahteve izpostavljajo potrebo po vključevanju mladih v vse faze demokratičnega odločanja, odgovornost institucij glede zagotavljanja mladinske participacije, ozaveščanje in deljenje informacij med predstavniki mladih in institucijami ter med kontinentalno sodelovanje.

»Delavnica se mi je zdela produktivna, posebej zato, ker je bila oblikovana s ciljem desetih zahtev, ki se lahko uporabijo tudi na naslednjih dogodkih. Všeč mi je bilo, da sem imela priložnost spoznati druge mladinske delegate ter mlade iz Afriške Unije, ki so aktivni na svojih področjih in z njimi navezati stike za prihodnje sodelovanje.« je o delavnici povedala udeleženka mladinska delegatka pri OZN, Lucija Tacer.  

Vir in foto: Mladinski svet Slovenije, Lucija Tacer