Vključenost / Zaposlovanje

Delavnica za mlade in druge invalide o možnostih vstopa na trg dela

22. 1. 2021 avtor: Zavod VOZIM

Fokus spletne delavnice “Uvod v podjetništvo – poklicna rehabilitacija” predvsem na pojasnitvi razlik med poklicno oz. zaposlitveno rehabilitacijo ter deljenju osebnih izkušenj med invalidi pri vstopu na trg dela.

Ker so potrebe mladih invalidov pri prehajanju na delovni trg drugačne kot pri ostalih mladih, je v Zavodu VOZIM stekla organizacija (spletne) delavnice “Uvod v podjetništvo – poklicna rehabilitacija”. Namen delavnice je bil razjasniti razlike med poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo, ki sicer pokrivata sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida, predvsem pa z osebnimi izkušnjami invalidov, ki so šli čez te storitve, ponuditi več informacij iz prakse.

Delavnica je bila tematsko razdeljena na dva dela, strokovni ter praktični del oz. del, ki je temeljil na deljenju osebnih izkušenj med invalidi. Strokovni del je pokrila gospa Petra Štampar iz CenterKontura, ki deluje kot izvajalec poklicne oz. zaposlitvene rehabilitacije. Gospa Štampar je razložila glavne razlike med poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo, način vključitve v rehabilitacijo, kako poteka usposabljanje na delovnem mestu ter katere so možne prilagoditve delovnega mesta oz. delovnega okolja. Predstavila je tudi projekt Prehod Mladih, posebej namenjen mladim s posebnimi potrebami pri prehodu na trg dela in zaposlovanja.

Sledil je del namenjen osebnim izkušnjam invalidom pri opravljanju poklicne oz. zaposlitvene rehabilitacije ter vključevanju na trg dela (kot samostojni podjetnik oz. v redno obliko zaposlitve). Nino Batagelj, tetraplegik in samostojni podjetnik je predstavil svojo pot, od poškodbe do statusa samostojnega podjetnika. Luka Plavčak, tetraplegik pa se je osredotočil na trenutno vključenost v usposabljanje na delovnem mestu.

Pomembnost vztrajanja pri zastavljenih ciljih, ali pri urejanju statusa invalida ali poklicne oz. zaposlitvene rehabilitacije, je izpostavil David Razboršek, paraplegik, sicer pa tudi direktor Zavoda VOZIM. Zaposlitev invalida v redni obliki zaposlitve je zastopal Matej Lednik, paraplegik. Z udeleženci delavnice je delil svoje izkušnje pri vstopu na trg dela, obravnave pri delodajalcih ter ugodnosti za delodajalce ob zaposlitvi invalida. Predvsem je izpostavil, da za zaposlitev na koncu ne odloča ali je kandidat invalid ali ne, temveč odločajo znanje, izkušnje ter motivacija za delo.

Ob zaključku delavnice so mnenja udeležencev delavnice izpostavila, da je tovrstna delavnica dobrodošla, saj pripomore k razjasnitvi »birokratskih« postopkov in terminov ter skupaj z osebnimi izkušnjami invalidov, pripomore k boljšemu razumevanju in s tem lažji vključitvi invalidov v poklicno oz. zaposlitveno  rehabilitacijo ter posledično na trg dela.

Vir: Zavod Vozim