Aktivno državljanstvo

Delavnice “Lokalne pobude za cilje mladih EU”

22. 2. 2022 avtor: Mladinski EPI center Piran

Mladinski EPI center Piran vabi mlade od 15 do 30 letk sodelovanju v projektu Lokalne pobude za
cilje mladih EU.

Organizirali bodo dvodnevno delavnico, na kateri bodo prvi dan predstavili evropske cilje mladih, drugi dan pa oblikovali pobudo, ki jo bodo predstavili odločevalcem. V nadaljevanju projekta bodo skupaj z mladimi poskušali pobudo uresničiti.

Dvodnevna delavnica bo potekala 17. in 18. marca 2022 od 11h do 15h v prostorih Mladinskega EPI centra Piran (Ulica IX.
Korpusa 44a).

Na delavnici izbrana lokalna pobuda se bo izvedla v maju ali juniju 2022, za točen termin pa se bodo dogovorili z udeleženci.

Mlade, ki bodo aktivno sodelovali na izobraževanju in pri izvedbi lokalne pobude, bodo peljali na Festival mladih 2022 (koncert), ki bo potekal konec junija 2022 v Ljubljani ter na nacionalno konferenco projekta Lokalne pobude za cilje mladih EU, ki bo potekala jeseni 2022 prav tako v Ljubljani.

 Vsi aktivni udeleženci bodo prejeli potrdilo o sodelovanju.

Prijave sprejemajo do 10. marca 2022 na povezavi.

KAJ SO EVROPSKI CILJI MLADIH?

Na drugi evropski mladinski konferenci (EU Youth Conference) v okviru aktualnega cikla strukturiranega dialoga na temo “Mladi v Evropi – Kaj prihaja?“ so bili na podlagi posvetovanj, izvedenih z več kot 50.000 mladimi, sprejeti Evropski cilji mladih (European Youth Goals). Cilji mladih so rezultat strukturiranega dialoga z mladimi med leti 2017-2018 in predstavljajo pogled mladih iz cele Evrope. Oprijemljivi predlogi in priporočila mladih za Evropsko komisijo pri oblikovanju nove EU strategije za mlade, in so razdeljeni v 11 tematskih sklopov:

– enakost vseh spolov,

– vključujoča družba,

– informacije in konstruktivni dialog,

–  mentalno zdravje,

–  podeželska mladina v ospredju,

– kakovostna zaposlitev za vse,

–  kakovostno učenje,

–  prostor in participacija za vse,

–  trajnostna zelena Evropa ter

–  mladinske organizacije in evropski programi.

Ker si želijo, da bi mladi aktivno sodelovali pri pobudah za lokalno
skupnost, vas toplo vabijo na delavnice.