Zaposlovanje

Delavnice poklicne orientacije v MC Brežice

26. 1. 2022 avtor: MC Hostel Brežice

V Mladinskem centru Brežice so začeli z izvajanjem delavnic na temo poklicne orientacije. Led so prebili na OŠ Bizeljsko. Z različnimi igrami in predstavitvami poklicev so mladim približali pojem kompetence ter jim predstavili izobraževalne poti in poklice različnih smeri.

Najprej so spoznali različne poklice z igro activity poklicev, kasneje so poklicem dodeljavali šolske predmete in se pogovarjali o tem kaj so kompetence, katere imamo ter kako se razvijajo. V nadaljevanju so se jim preko Zoom-a pridružili gostje iz prakse, ki so predstavili svoje študije in poklice, med drugimi poklic strojnika, elektrotehnika, psihoterapevta, farmacevta, ekonomista, učitelja, zdravnika in medicinske sestre.