Angažiraj se / Vključenost

Delo z mladimi begunci: “Med negotovostjo in upanjem”

11. 3. 2019 avtor: Uredništvo

Položaj mladih beguncev v evropskih družbah je pomembna tema za demokracijo in skupno življenje v raznolikosti in socialni koheziji. Med vsemi sektorji, ki delajo z mladimi begunci, jim lahko tudi  mladinski delavci ponudijo prostor za spoznavanje nove realnosti ter jim skozi lastne iniciative ponudijo priložnost za vključevanje v novo okolje.

Leta 2016 je EU v sodelovanju s Svetom Evrope priznala vključevanje, sodelovanje mladih beguncev in njihove pravice kot horizontalno vsebino v svojem programu in začela podrobnejše raziskovati položaj mladih beguncev in vloge, ki jo mladinsko delo lahko odigra v njihovem življenju. Partnerstvo EU-Svet Evrope je sprožilo vrsto raziskovalnih pobud in organiziranih delavnic o vključevanju mladih beguncev in njihovem sodelovanju v vsakdanjem življenju.

Pri tem je posebno pozornost namenilo vlogi in potencialom mladinskega dela. Vključena je bila široka paleta deležnikov, od politikov, strokovnjakov, nevladnih organizacij in mladinskih aktivistov z namenom pridobiti vpogled v različne razsežnosti dela z mladimi begunci.

Mladinsko delo je pomemben dejavnik v medsektorski koordinaciji med različnimi službami in uradi, sodelujočimi pri vključevanju mladih beguncev. Pokazalo se je, da mladinski delavci sami potrebujejo specifično pomoč pri svojem soočanju s kompleksnimi situacijami, ki jih delo z begunci zahteva; s tematskimi vpogledi v medkulturno učenje, mentalno zdravje in travme, vključevanje mladih žensk in dostopom dostopanjem do družbenih pravic.

Države članice EU so ustanovile Izvedensko skupino za mladinsko delo z mladimi begunci, katere naloga je bila razviti priporočila za oblikovanje politik in primerov dobre prakse do konca leta 2018.

Končni rezultat vseh teh naporov je pričujoča publikacija z naslovom Med negotovostjo in upanjem.

V zaključku publikacije je urednica publikacije, Maria Pisani, podala mnenje, da nas je, v mnogih pogledih, prihod “drugega” prisilil, da razmislimo o zapletenosti in priložnostih sveta, ki ga imenujemo dom. Nacionalna država, meje ter udobje gotovosti in stabilnosti, se soočajo z rastjo globalne, regionalne in lokalne gospodarske neenakosti, podnebnih sprememb, političnih nemirov ter nadnacionalnih konfliktov. S temi spremembami pridejo nove priložnosti, hkrati pa tudi neznano in še ne neizrisane možnosti in priložnosti. “Poglavja v tej knjigi pričajo o tem, kako je mladinsko delo sprejelo neznano, kar samo po sebi opozarja na eno od prednosti tega polja. Mladinski delavci delajo neposredno z mladimi ljudmi, kjerkoli  in kakršnekoli že so njihove potrebe, pri tem pa lahko razvijajo neštete priložnosti za povezovanje “njih” in “nas”, kdorkoli že “oni” in “mi” smo.” je še povedala v zaključku.  

Publikacija je na voljo v branje na tej povezavi.

Leta 2018 je partnerstvo za mlade Evropskega sveta in Evropske komisije izdalo praktični vodnik z naslovom “Step by step together”, ki ponuja podporo, nasvete, primere in možnosti mladinskega dela za delo z mladimi begunci. Dostopen je tukaj.

Več o mladinskem delu z mladimi begunci najdete tukaj.

Vir: URSM