Zaposlovanje

MSS išče strokovnega sodelavca za mednarodno sodelovanje

14. 12. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
plakat

Na Mladinskem svetu Slovenije zaradi povečanega obsega dela razpisujemo delovno mesto strokovni sodelavec na področju mednarodnega sodelovanja. 

Strokovni sodelavec bo zadolžen za: 

Več o delovnem času, kraju opravljanja dela, plačilu in pogoji na spletnem mestu Mladinskega sveta.

Zainteresirani kandidati morajo na elektronski naslov prijave@mss.si »IME IN PRIIMEK – PRIJAVA NA DELOVNO MESTO« ali po pošti na naslov: Mladinski svet Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, pripis: Prijava na delovno mesto-ne odpiraj poslati svoj življenjepis (CV) in krajšo motivacijo za prijavo. V motivaciji navedite razloge za prijave, vaše preteklo izkušnje z delovanjem v mladinskem sektorju in vaše prednosti pred ostalimi prijavljenimi kandidati. 

V motivacijskem pismu navedite, ali se prijavljate samo za omenjeni razpis ali tudi na razpis št. MSS-246-23 (strokovni sodelavec na področju zagovorništva). 

Komisija bo po poteku roka pregledala prijave in najboljše kandidate povabila na razgovor, ki bo potekal bodisi v živo na sedežu delodajalca bodisi preko ZOOM-a. 

Izbrani kandidat bo o izboru obveščen na elektronski naslov, ki ga bo navedel na CV-ju oz. v motivacijskem pismu. Prav tako bodo o ne-izboru obveščeni ostali kandidati. 

Rok za prijavo je 31. 12. 2023 do 23:59. Kasnejše prijavnice ne bodo upoštevane. V kolikor se odda prijavnico preko fizične pošte, jo je potrebno oddati priporočeno, potrdilo o oddani pošiljki pa je potrebno hraniti do konca izbora. V kolikor se prijavnica odda preko pošte, mora pošiljka prispeti najkasneje do 16:00 na dan izteka roka. Poznejše prijavnice ne bodo upoštevne.

Vsi izrazi, napisani v moški obliki, veljajo tudi za ostale spole.